Aktualności

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

.

V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski.

Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym.

W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków partycypacji pracowniczej, członków rad.

Tegoroczne Forum będzie poświęcone tematyce partycypacji pracowniczej, odpowiedzi na pytania: Dlaczego potrzebujemy rad pracowników? oraz Jak rada pracowników może wykorzystać prawo o ESG?

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia udziału będziemy potwierdzać telefonicznie.

Kliknij w czarne pole

Program V Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników

TERMIN: 15 maja 2024 r., godz. 09:00-15:30
MIEJSCE: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
ORGANIZATOR: Instytut Spraw Obywatelskich, Klub Parlamentarny Lewica

09:00-09:30 Rejestracja gości

09:30-09:45 Otwarcie Forum: 18 lat kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracowników

Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich
Przedstawiciel/ka Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

09:45-10:05 Kierunki działań Polski w drodze do partycypacji pracowniczej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk*, Ministra, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10:05-12:30 Panel I. Dlaczego potrzebujemy rad pracowników?

  1. Maciej Konieczny, Poseł, Lewica Razem
  2. Piotr Ostrowski, Przewodniczący, OPZZ
  3. Maciej Witucki, Prezydent Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan
  4. Jan Przywoźny, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych
  5. Krzysztof Kwiatkowski*, Senator, Klub Parlamentarny PO
  6. Piotr Duda*, Przewodniczący, NSZZ Solidarność
  7. Katarzyna Nowakowska, Wiceminister, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

[11:45-12:30 Pytania i odpowiedzi – dyskusja z udziałem publiczności
Moderacja: Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich]

12:30-13:30 Przerwa

13:30-15:15 Panel II. Prawo o ESG: jak może je wykorzystać rada pracowników?

  1. Urszula Jóźwiak, Prezeska, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspertka Instytutu ESG
  2. Daniel Kiewra, Ekspert, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  3. Ilona Pietrzak, Wiceprezes, Instytut Spraw Obywatelskich

[14:30-15:15 Pytania i odpowiedzi – dyskusja z udziałem publiczności
Moderacja: Mariusz Ławnik, Instytut Spraw Obywatelskich]

15:15-15:30 Podsumowanie Forum

Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich
Przedstawiciel/ka Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

*Czekamy na potwierdzenie udziału.


Przygotowano w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Inne z sekcji 

Dziś Dzień Matki

. Dziś Dzień Matki . Wszystkim MAMOM, w dniu ich święta, życzymy dużo szczęścia i pociechy z dzieci.   . Redakcja Magazynu Dolny Śląsk .

Wykonanie wyroków śmierci na Tuchaczewskim i 7 generałach

. Na zdjęciu kom. Kliment Woroszyłow . Prezentujemy naszym czytelnikom archiwalny artykuł z organu Polskiej Partii Socjalistycznej „Robotnik” dotyczący proces marszałka Tuchaczewskiego i siedmiu innych generałów. Redakcja . MOSKWA. (PAT.). Agencja Tass komunikuje oficjalnie: Dnia 12 b. m. wykonano wyrok specjalnego trybunału Sądu Najwyższego ZSRR na skazanych na karę śmierci przez rozstrzelanie. Rozstrzelani zostali: Tuchaczewski, […]