Artykuły

Lenino – pamiętamy

.

Gen. zs mgr Krzysztof Majer

.

12 października 2021 r. w południe spotkaliśmy się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, aby uczcić 78. rocznicę Chrztu Bojowego Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Uroczystość patriotyczno-religijną przygotował i prowadził prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego płk Krzysztof MAJER. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przywitał przybyłych kombatantów, sybiraków, inwalidów wojennych, weteranów i młodzież. Przywitał serdecznie zaproszonych gości: płk Wacława SAWICKIEGO – ostatniego żyjącego we Wrocławiu uczestnika Bitwy, honorowego Prezesa DZW ZKRPiBWP, przedstawiciela Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radnego Tytusa CZARTORYSKIEGO, przedstawiciela Prezydenta Wrocławia wicedyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Bartłomieja BAJAKA, zastępcę Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogusława BRUDA, delegacje jednostek wojskowych: 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej – ppłk Rafał BIAŁKOWSKI, 4 Regionalnej Bazy Logistycznej – ppłk Mariusz HORUTKO, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – ppłk Mirosław ROJEK, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych – mjr Krzysztof KAŁWAK, Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu – mjr Sławomir GRZĄDZIELEWSKI, Nieetatowej Komendy Garnizonu WP – mł. chor. Zdzisław SMAGA.

Nie zawiedli kapelani: ks. mjr Maksymilian JEZIERSKI z katolickiej parafii garnizonowej pw. św. Elżbiety, ks. ppłk Sławomir FONFARA, ewangelicki dziekan Wojsk Lądowych, ks. kan. Grzegorz CEBULSKI, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji. Tradycyjnie przybyła delegacja Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Franciszka Juszczaka z Wrocławia ale po raz pierwszy byli z nami uczniowie klas mundurowych z III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie i Europejskiego Liceum Służb Mundurowych z Wrocławia. Przybyły delegacje reprezentowane przez: Związek Kombatantów RP i BWP – prezes DZW Teresa WŁODAREK, Związek Inwalidów Wojennych RP – wiceprezes ZG płk Wojciech OLENDEREK, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – prezes ZO prof. Stanisław UŁASZEWSKI, Wrocławski Klub Generałów WP – gen. dyw. Janusz ORNATOWSKI, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – prezes ZO płk Władysław TKACZEW, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – wiceprezes Koła st. chor. szt. Zbigniew KLIMAS, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa – wiceprezes płk Ryszard WOŹNIAK, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – mjr zs Janusz FUKSA, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” – prezes Błażej ZAJĄC, Oddział Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – ppłk Maciej MUSIAŁ, Stowarzyszenie Komendantów Policji – mł. insp. Zbigniew STRUGAŁA, Nowa Lewica – Dominik KŁOSOWSKI, Komunistyczna Partia Polski – prof. Zbigniew WIKTOR i Waldemar KOZICA, Związek Strzelecki „Strzelec” RP, Związek Weteranów i Rezerwistów WP prezesi – Wrocław mjr zs Józef SOWA, Rudna mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI, Wałbrzych płk Aleksander ZUBALSKI i Lubin kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK. Warto odnotować obecność Pani Barbary, wdowy po niedawno zmarłym uczestniku bitwy płk Bronisławie JAKIMOWICZU i córki kombatantki 10 Dywizji Piechoty WP i 27 Wołyńskiej Dywizji AK mjr zs Moniki STRĄCZEK Pani Danuty WOJCIECHOWSKIEJ.

Więcej czytaj i oglądaj galerię zdjęć pod linkiem:

Lenino – pamiętamy

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]