powiat bolesławiecki

POWIAT BOLESŁAWIECKI

.

Powiat został utworzony w roku 1999 w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski.

.

 

.

W jego skład wchodzi 6 gmin:

Gmina miejska – Bolesławiec.

Gmina miejsko-wiejska – Nowogrodziec.

Gminy wiejskie: Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka.

Powierzchnia powiatu: 1303,26 km2

Liczba ludności według stanu na 31 grudnia 2018 r – 90 200 mieszkańców.

Gęstość zaludnienia: 69,2 os./km2.

Współczynnik urbanizacji: 48,64 % ludności mieszka w miastach.