powiat wołowski

Powiat wołowski

.

Powiat tworzą trzy gminy:

gminy miejsko-wiejskie; Wołów i Brzeg Dolny.

gmina wiejska: Wińsko

Powierzchnia powiatu: 675 km2.

Liczba ludności: 47 056 mieszkańców

Gęstość zaludnienia:  70 os/km2.

Współczynnik urbanizacji 52% mieszkańców żyje w miastach.

.