Stowarzyszenie "Pokolenia"

Stowarzyszenie Pokolenia – dane organizacji

.

 

 

Stowarzyszenie Pokolenia powstało 4 października 2001 roku, jego członkami założycielami byli:

Jerzy Andrzej Szmajdziński, Tadeusz Haładaj, Stanisław Hasiak, Eugeniusz Rudziński, Bożena Fink, Wiesław Weitz, Krzysztof Janik, Marek Kaszuba, Dariusz Klimaszewski, Piotr Pertek, Jan Niewiadomski, Ryszard Tracz, Piotr Mochnaczewski, Grzegorz Dittrich, Marian Dziekan, Tadeusz Tomaszewski, Jerzy Rasilewicz, Jerzy Majka, Stefan Skrzydło.

Celami statutowymi organizacji są według statutu:

 

1. Upowszechnianie postępowych i patriotycznych tradycji organizacji młodzieżowych i ich wkładu w rozwój kraju.

2. Wspieranie społecznej aktywności młodzieży i organizacji działających na jej rzecz.

3. Działalność w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia.

4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Wspieranie działań służących budowie społeczeństwa obywatelskiego; Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych, między organami samorządu, wspólnotami lokalnymi, organizacjami związkowymi i pozarządowymi.

6. Działanie w duchu postępowej lewicy społecznej, wspieranie rozwoju demokracji, ochrony wolności i praw człowieka; Upowszechnianie zasad sprawiedliwości społecznej.

Obecny skład Zarządu Krajowego

 

Przewodniczący – Marek Klimczak;

Wiceprzewodniczący:

Bożena Bamwenda ( jednocześnie przewodnicząca oddziału Dolnośląskiego ),

Krzysztof Janik,

Ryszard Adamczyk,

Adam Olkowicz,

Bogusława Zofia Majcherczak.

 

Sekretarz Zarządu Krajowego – Magdalena Kaczmarek

Skarbnik – Jarosław Józef Smurzyński

Członkowie Zarządu Krajowego:

Jerzy Henryk Kalus,

Krzysztof Gracjan Kubik,

Ludwik Zygmunt Mizera,

Maciej Krakowiak,

Bogdan Zastawny,

Krzysztof Jagiełło.

Komisja Rewizyjna:

Stefan Opalińsk

Tadeusz Jan Kochanowski

Stanisław Boczek

Janina Barbara Milczarek

Andrzej Jerzy Skór

Jan Maćkowiak

 

Adres siedziby:

Marszałkowska 115 / 369, 00-102 Warszawa, Polska

KRS 0000045080

NIP 5252092234

REGON 012775683

Data rejestracji4 października 2001 r.

 

Rada Dolnośląska Stowarzyszenia „Pokolenia”.

Ul. Kołłątaja 31, I-piętro, 50-004 Wrocław

 

Statut Stowarzyszenia Pokolenia

 

Inne z sekcji 

Związek Młodzieży Polskiej wobec wydarzeń 1956 roku

. Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego ZMP po VIII Plenum KC PZPR . W polskim ruchu młodzieżowym zachodzą nowe zjawiska. Związek Młodzież Polskiej przestaje istnieć. Na wielu terenach i w poszczególnych ośrodkach działają wprawdzie zarówno koła jak i instancje ZMP, ale postępuje proces rozsadzania organizacji jako jednej formy ruchu młodzieży. Ruch młodzieżowy odradza się na nowych […]

Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia POKOLENIA w sprawie oceny wyborów parlamentarnych 2019

. Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia POKOLENIA w sprawie oceny wyborów parlamentarnych 2019. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia POKOLENIA z satysfakcją przyjmuje wyniki wyborów do Sejmu i Senatu odbytych 13 października 2019 roku. Cieszy nas powrót Lewicy do polskiego parlamentu. Sprawdziła się formuła trzech pokoleń polskiej Lewicy, imponowało zaangażowanie kandydatów i wolontariuszy w kampanie wyborczą, rezonans społeczny jaki […]