Faszyzm a komunizm

Kazimierz Czapiński: Faszyzm a komunizm i socjalizm ( 3 )

. Kazimierz Czapiński . Faszyzm a komunizm . III. FASZYZM, A KOMUNIZM.  Przechodzimy do innego zagadnienia, związanego z faszyzmem. Do wzajemnego stosunku faszyzmu i komunizmu.  Że faszyzm zwalcza komunistów — to jasne z samej istoty klasowej faszyzmu. Niemniej przeto często posiłkuje się komunizmem, dla rozbijania frontu proletariackiego i osłabienia obozu robotniczego.  Nie ulega wątpliwości, że […]