Historia lotów balonem w Polsce

Z dziejów lotów balonem w Polsce. Podróż balonem pana Miłosza

. Według „Gazety Narodowej” . Podróż balonem [ p. Miłosza ] Od pewnego czasu urządzał w Warszawie pan Władysław Miłosz napowietrzne podróże, z których dzienniki podawały szczegółowo sprawę. Wszystkie te epizody wszakże nikną wobec ostatniej, dziewiątej podróży, odznaczającej się szczególnymi przygodami. Oto ich opinia podług „Kuriera Warszawskiego” : Wzniesienie nastąpiło o godzinie 11 rano, w […]

Z dziejów lotów balonem w Polsce. Balony Kwiatkowskiego i Wojciechowskiego

.     Panowie Kwiatkowski i Wojciechowski to dwaj czeladnicy stolarscy, opowiadają, iż nad pomysłem swoim pracowali 5 lat. Trzy lata przeszły nad obmyślaniem planu, dwa zaś na próbach, których ostatecznym wynikiem jest model wystawiony na pokaz. Pomysł to całkiem nie nowy. W modelu tym widzimy dwa balony połączone podwójnym wiązaniem drewnianym. Na niższem wiązaniu stanowiącym […]