Honorowy Obywatel Wrocławia

SLD we Wrocławiu za odebraniem kard. Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

. Uchwała nr 1/11/2020 Zarządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Wrocławiu ws. odebrania kard. Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu honorowego obywatela Wrocławia. & 1 Wobec ciążących na kard. Henryku Gulbinowiczu zarzutach i oskarżeniach o molestowanie seksualne nieletnich, którego następstwem jest pozbawienie przez Stolicę Apostolską kard. Henryka Gulbinowicza insygniów biskupich oraz wymierzenie mu surowych kar, zwracamy się do Rady […]