Jan Krzesławski

Stefan Żeromski podczas rewolucji 1905 roku

. Jan Krzesławski [ Wspomnienie ] . O. Żeromskim po upływie dziesięciu lat od jego śmierci dużo pisano – nie tyle o jego twórczości, co o życiu. Niektórzy usiłują zeń uczynić reakcjonistę ! twierdzą, że ewolucja jego poglądów szła ku nacjonalizmowi. Przeczy temu „Przedwiośnie”, ostatni akord jego twórczości, ostatnie ’Ostrzeżenie przed zbliżającą się może burzą. […]