Jerzy Samuel Bandtke

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (12): Jerzy S. Bandtke o języku polskim na Śląsku

. Jerzy Samuel Bandtke o języku polskim na Śląsku na początku XIX wieku.     Granice języka polskiego w Śląsku są: rzeka Ostrawica, płynąca miedzy księstwem cieszyńskim i Morawami, tj. z tej strony Ostrowicy mówi lud po wsiach wszędzie po polsku, a z tamtej po morawsku. Po miastach zaś bywają ludzie i tacy, którzy po […]