Lokacja Wrocławia 1261 r.

Dokumenty z dziejów Dolnego Ślaska () Lokacja Wrocławia z 1261 roku

. PONOWNA LOKACJA MIASTA WROCŁAWIA W ROKU 1261 Jeszcze przed II wojną światową badania wykazały, że przed kolonizacją na prawie niemieckim istniały na Śląsku osady typu miejskiego. Potwierdziły je późniejsze wyniki prac wykopaliskowych. Nadanie prawa niemieckiego oznaczało jedynie nowy etap w rozwoju życia miejskiego i przekształcenie go na wzór zachodnioeuropejski. Zazwyczaj z lokacją łączyło się […]