Artykuły

Wiersze Jana Zacharskiego: „Obajtkowe obelgi”

.

Jan Zacharski

.

Gdy modlitewne ranne wstają zorze,

Daniel Obajtek wszystko zrobić może.

Z kształtu jego talentu wyraźnie wynika,

Że zadziwiłby nawet Miodka i Bralczyka.

Taka ocena jest dziś sprawiedliwa,

Mistrzem mowy polskiej można go nazywać.

Jego retoryczna najczęstsza praktyka,

To rzucanie mięsem w swego przeciwnika,

Bo on atakuje i zawsze i znów,

Przez staranny dobór niewybrednych słów.

Talent językowy Obajtka rozkwita,

Jest jego polszczyzna jędrna, smakowita.

O urodę języka pan Obajtek dba,

W każdym zdaniu są słowa na j i na k.

Wobec przeciwników praktyki nie zmienia,

Serwuje im obelgi oraz złorzeczenia.

Każdy jego przeciwnik niech zawsze pamięta

O językowych Obajtka talentach,

Kiedy go dopadnie wiadomość niemiła,

Że jego mamusia źle się prowadziła,

Że mówiąc łagodnie dała ona ciała,

I najstarszy zawód gdzieś wykonywała.

Potrafi także wtrącić odpowiednie słowo,

O tym, że jego rozmówcy obcowali płciowo,

Z lubością używa tego czasownika,

Który z tego obcowania wyraźnie wynika.

Daniel Obajtek dywaguje chętnie,

Mówi o swych wrogach długo i namiętnie.

Jak już się rzekło, zawsze jest gotowy,

Aby się posłużyć wulgarnymi słowy.

Jego językowe kontestuje gusty,

Wcale nie jest z niego Daniel Złotousty.

Dba nie tylko o język, także i o kasę,

Nie na darmo wykupił regionalną prasę,

Bowiem słowo pisane jest jego ambicją,

Było także PIS-owską ostrą amunicją.

Nie zamierzam się oddać Obajtka obronie,

Odwołano go z funkcji, to już jego koniec.

Jan ZACHARSKI 16.03.2024r.

.

Wiersze Jana Zacharskiego: „Kariera”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Polszczyzna”

Fraszki Jana Zacharskiego: Nowiny polityczne

Wiersze Jana Zacharskiego: „Osobistość”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Kowalscy”

Wiersze Jana Zacharskiego – „Mateuszek”

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]