Artykuły

ZWiRWP Dolny Śląsk w grudniu 2021 r.

.

Płk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer

.

1 grudnia już tradycyjnie miesięcznik PTTK „Na Szlaku” w rubryce Globtroter zamieścił artykuł mjr zs dr inż. Janusza FUKSY „Górne Poburze”.

W okolicy miasta Chmielnicki (poprzednio: Proskurów, Płoskirów) na ziemiach 5 rejonów (powiatów) rozciąga się Przyrodniczy Park Narodowy Górne Pobuże, drugi największy park Ukrainy, bo zajmujący 1080 km2 . Obejmuje górną część dorzecza rzeki Bug Południowy (poprzednio zwany też Boh) i jego dopływów Bużok, Wowk i inne mniejsze (w zlewisku Morza Czarnego). Utworzony został ukazem prezydenta w 2013 r. w celu ochrony cennych kompleksów przyrodniczych i obiektów historyczno-kulturalnych wschodniej części Małego Polesia, które mają ważne znaczenie przyrodnicze, naukowe, estetyczne, rekreacyjne i lecznicze – jak uzasadniono w rozporządzeniu. Park chroni florę i faunę charakterystyczną dla Wyżyny Podolskie położonej 200-300 m n.p.m.

Klimat ma umiarkowany, średnie temperatury stycznia spadają poniżej zera stopni Celsjusza, śnieg leży krótko. Gleby są bielicowe i brunatne (lessowe). Są rzadkie lasy dębowe z domieszką grabu i lipy, na północy rosną lasy bukowe. Przeważają łąki. Pod ochroną znajduje się 19 gatunków roślin z czerwonej księgi Ukrainy i 17 gatunków zwierząt z czerwonej księgi Europy. Pobuże było kiedyś centralną częścią ziem trypolskiej kultury archeologicznej (NS e-131, 2017-09). Później zamieszkiwały tę ziemię słowiańskie plemiona Tiwerców, ale musiały ustąpić miejsca wojowniczym Pieczyngom i Połowcom. Po ich rozbiciu wróciła ludność słowiańska. W późnym średniowieczu kształtowało się tu zaporoskie kozactwo. Park powstał niedawno, dlatego dopiero rozwija się w nim infrastruktura dla turystyki. Wokół są miasta: Dereżnia, Krasiłów, Starokonstantynów. Zachowały się zabytki, np. zamek w Międzybużu (miasto między rzekami Bug i Bużok, stąd nazwa).

Czytaj dalej klikając w poniższy link:

.

Działalność ZWiRWP Dolnego Śląska w grudniu 2021r.

 

Inne z sekcji 

Odszedł tow. Bogusław Gorski (1935-2023)

. Towarzysze, Towarzyszki, z przykrością zawiadamiam, że dziś w nocy odszedł Honorowy Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, Towarzysz Bogusław Gorski. Był wieloletnim przewodniczącym Rady Naczelnej PPS, wiernym Towarzyszem i dobrym Przyjacielem. Bogusław Gorski urodził się 15 maja 1935 roku w Wilnie. Pracował jako dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej. Prowadził aktywną działalność w sporcie […]

Jesienne róże w Sangerhausen

  Wojciech W. Zaborowski . Przewodniki nie poświęcają temu miastu zbyt wiele miejsca. Podobnych jest przecież w Niemczech wiele. A jednak do Sangerhausen przybywa każdego roku 100 000 zwiedzających! Prawdę mówiąc, nie tyle do miasta, co do położonego na obrzeżach grodu parku. Różany park liczy już sobie 113 lat i na trzynastu hektarach prezentuje 80 000 sztuk […]