Ogólnopolski Strajk Kobiet

Ogólnopolski Strajk kobiet w Świdnicy i Żarowie

.

W Świdnicy, podobnie jak i w innych miastach kraju w tym Dolnego Ślaska doszło do protestów przeciwko orzeczeniu tzw. Trybunału Konstytucyjnego.

Odbyło się kilka demonstracji między innymi 27, 30 i 31 Października oraz 2 listopada. Zapowiedziany jest również kolejny protest dnia 7 listopada.

Odbyła się również sesja Rady Miejskiej poświęcona w tej sprawie, zostały poddane pod głosowanie dwie rezolucje. Pierwsza z nich zgłoszona przez 14 radnych popierająca protest i druga PiS-owska. Przyjęto stosunkiem głosów 13 : 8 stanowisko popierające protesty społeczne, natomiast odrzucony został PiS-owski projekt uchwały w stosunku 9 za 12 przeciw.

Do protestów doszło również w Żarowie, gdzie zebrało się około 300 osób wyrażając swoje niezadowolenie i kategoryczny sprzeciw wobec orzeczeniu.

W czwartek, 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu pozwalającego na dokonanie aborcji w przypadku wystąpienia ciężkich i nieodwracalnych wad płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Unieważniony w ten sposób przepis był częścią polskiego prawa przez 27 lat, był wypracowanym kompromisem, który miał i ma szerokie poparcie społeczne Polaków. Zmiana ta została wprowadzona w newralgicznym momencie pandemii COVID-19, gdzie próbuje się paraliżować wyraźny sprzeciw społeczny wobec tej decyzji. Masowe protesty w całym kraju i w naszym mieście dają wyraźny sygnał, że nie ma zgody na zmianę obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmuszanie kobiet do noszenia płodów z nieodwracalnymi wadami genetycznymi i rodzenia dzieci martwych lub dzieci, które umrą zaraz po porodzie, nie powinno mieć miejsca, a tak trudna decyzja zawsze powinna należeć do kobiety otoczonej opieką bliskich i państwa. Apelujemy do rządzących o powrót do rozmów i nowelizacji prawa w tym zakresie. Prosimy o niedzielenie Polaków i niepodżeganie do agresji. Jednocześnie wyrażamy poparcie dla protestujących i domagających się swoich praw” – stwierdzono w odczytanym przez radną Magdalenę Rumiancew-Wróblewską stanowisku, pod którym podpisało się 14 świdnickich radnych: Jan Dzięcielski, Krzysztof Grudziński, Albert Gaszyński, Joanna Gadzińska, Danuta Morańska, Rafał Fasuga, Mariusz Kuc, Tomasz Kempa, Władysław Wołosz, Wiesław Żurek, Marcin Paluszek, Marcin Wach, Lech Bokszczanin i Magdalena Rumiancew-Wróblewska.

Rezolucja została przyjęta w stosunku 13 : 8

Odrzucony projekt PiS:

W związku z wydarzeniami, jakie miały i mają miejsce w naszym mieście po ogłoszeniu w dniu 22 października 2020 roku decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej tzw. aborcji eugenicznej, jako radni miasta Świdnica, świadomi swojej różnorodności i oceny, wyrażamy solidarnie zaniepokojenie nie mającymi nigdy dotąd miejsca w polskiej historii czynnymi atakami na kościoły i zakłócaniem odbywających się w nich nabożeństw. W obliczu panującego napięcia społecznego oświadczamy i zarazem apelujemy do wszystkich, ataki na kościoły i symbole religijne w naszym mieście uważamy za niedopuszczalne i apelujemy do demonstrujących o poszanowanie miejsc modlitwy i wizerunku ważnych dla osób wierzących. Przyjmując, że manifestacje są przyjętym w demokracji sposobem wyrażania swoich poglądów, apelujemy o kulturalny ich przebieg. W imię wzajemnego szacunku w życiu społecznym, dbając o styl debaty i towarzyszącego jej sporu, apelujemy o zaprzestanie posługiwania się pod adresem osób duchownych i reprezentantów życia publicznego językiem uznawanym powszechnie za wulgarny i obraźliwy. Liczymy, że różnica w ocenie decyzji podjętych przez Trybunał Konstytucyjny nie naruszy zasad wzajemnego szacunku w naszym mieście – zaznaczono w stanowisku odczytanym przez radnego Andrzeja Orę.

.

.

.

Sondaże wyborcze: Gdzie jest Strajk Kobiet?

Kardynał Gulbinowicz ukarany. Jego wina, jego bardzo wielka wina

Ogólnopolski Strajk Kobiet na Dolnym Śląsku

Postulaty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Kościół na drodze do samobójstwa

Inne z sekcji 

Ogólnopolski Strajk Kobiet w Bierutowie

. W niewielkim Bierutowie położonym w powiecie oleśnickim doszło do dwóch akcji protestacyjnych przeciwko orzeczeniu tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego w poniedziałek 26 października, a następnie w środę 28 października. W tym drugim proteście brało udział około 200 osób, co jak na tak małe miasteczko jest niezłą frekwencją. Uczestnicy wyruszyli na spacer z Rynku, a następnie […]

Ogólnopolski Strajk Kobiet w Oławie i Jelczu-Laskowicach

. W Oławie już 23 października doszło do spontanicznych protestów przeciwko orzeczeniu tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, który praktycznie zakazał w Polsce aborcji. Na drugi dzień uczestniczki protestu postanowiły zebrać się o godzinie 14:00 na parkingu koło Tesco i przejść się ulicami Oławy. Prowadzono też protest samochodowy oklejając je symbolami strajku i plakatami. Przebieg protestu w […]