powiat trzebnicki

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (10): Powinności poddanych wobec klasztoru w Trzebnicy

Klasztor w Trzebnicy – romańska krypta św. Bartłomieja . Powinności poddanych klasztoru trzebnickiego z początków XIII wieku. . (…) Ja, Henryk, książę Śląska, wiadomym czynię obecnym i przyszłym, że, budując klasztor św. Bartłomieja w Trzebnicy, tych służebników i sługi wraz z potomstwem nadałem prawem wieczystym na służbę dziewicą poświęconym Bogu. Owi, którzy zowią się gośćmi, […]