Dokument historyczne

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (5) Izba handlowa o skutkach antypolskiej polityki Niemiec

. MEMORIAŁ KUPIECTWA WROCŁAWSKIEGO Z 1886 R. DOTYCZĄCY SKUTKÓW ANTYPOLSKIEJ POLITYKI RZĄDU  NIEMIECKIEGO . Szanowna Izbo Handlowa! Podpisane poniżej firmy handlowe wrocławskie nie mogą się powstrzymać, aby nie stwierdzić, że stosunki handlowe Wrocławia od paru lat znajdują się w upadku (…). Ostatnio zaczął działać jeszcze jeden czynnik, który swoimi konsekwencjami może bardzo zaszkodzić handlowi Wrocławia. […]

Dokumenty z dziejów Dolnego Ślaska () Lokacja Wrocławia z 1261 roku

. PONOWNA LOKACJA MIASTA WROCŁAWIA W ROKU 1261 Jeszcze przed II wojną światową badania wykazały, że przed kolonizacją na prawie niemieckim istniały na Śląsku osady typu miejskiego. Potwierdziły je późniejsze wyniki prac wykopaliskowych. Nadanie prawa niemieckiego oznaczało jedynie nowy etap w rozwoju życia miejskiego i przekształcenie go na wzór zachodnioeuropejski. Zazwyczaj z lokacją łączyło się […]

Źródła do historii Dolnego Śląska (5): Prawa świdnickich nożowników i ślusarzy

  VI. 1369 My, rajcy miasta Świdnicy (…) zasiadłszy w radzie w roku Pańskim tysiąc trzysta sześćdziesiątym dziewiątym, w czwartek po świętach Bożego Ciała, za radą naszych starszych, ławników i majstrów rzemiosła i naszej całej gminy (…) wydaliśmy poniższe prawa dla ślusarzy i nożowników (…) Po pierwsze. Kto tu jest mieszczaninem i posiada codzienne stoisko […]

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (12): Jerzy S. Bandtke o języku polskim na Śląsku

. Jerzy Samuel Bandtke o języku polskim na Śląsku na początku XIX wieku.     Granice języka polskiego w Śląsku są: rzeka Ostrawica, płynąca miedzy księstwem cieszyńskim i Morawami, tj. z tej strony Ostrowicy mówi lud po wsiach wszędzie po polsku, a z tamtej po morawsku. Po miastach zaś bywają ludzie i tacy, którzy po […]

Jan Długosz o poddaniu się książąt śląskich Luksemburgom (11)

. Jan Długosz o poddaniu się książąt śląskich Luksemburgom . Książęta polscy, prawem następstwa dziedziczący na Śląsku, a najbliżsi Czech sąsiedzi, jako to: książę opolski, cieszyński, głogowski, legnicki, żegański, cieniewski (Stinaviensis), falkenberski i brzeski, zazdrosnem i niemiłem patrząc na to okiem, że Władysław Łokietek, mimo ich wiedzy i chęci, przywdział koronę polską, mienił się i […]

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (3) Życie żaków wrocławskich na początku XVI w.

. Życie żaków wrocławskich na początku XVI wieku . (…) Ruszyliśmy tedy di Wrocławia, głodując po drodze. Przez kilka dni pożywienie nasze stanowiły surowe cebule ze solą, pieczone żołędzie oraz dziczki jabłek i gruszek, a noce spędzaliśmy pod niebem, bowiem mimo próśb o nocleg, nie przyjmowano nas, nieraz nawet szczując psami. Odżyliśmy dopiero dotarłszy do […]

Układ Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. ( dokumenty )

  Pakt o nieagresji zawarty pomiędzy  III Rzeszą a ZSRR w dniu  23 sierpnia 1939  .    Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Pragnąc wzmocnienia sprawy pokoju pomiędzy Niemcami a Z.S.R.R., i działając na podstawie podstawowych zasad Porozumienia o Neutralności zawartego w kwietniu 1926 r. pomiędzy Niemcami a Z.S.R.R, zawarły następujące Porozumienie: […]

W. Mołotow. O przyjaźni ZSRR i Niemiec ( 31 października 1939 )

. Fragment przemówienia Wiaczesława Mołotowa na sesji Rady Najwyższej ZSRR z 31 października 1939 r. . Towarzysze Delegaci! . W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaszły w sytuacji międzynarodowej poważne zmiany. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji w Europie, a również i w krajach znajdujących się daleko poza terenami Europy. W związku z tym należy wskazać trzy […]

Ustawa Rządowa czyli Konstytucya 3 maja 1791 r.

. Ustawa rządowa 3. maja 1791. STANISŁAW AUGUST z bożej łaski i woli narodu król polski, WIELKI KSIĄŻE LITEWSKI, RUSKI, PRUSKI, MAZOWIECKI, ŻMUDZKI, KIJOWSKI, WOŁYŃSKI, PODOLSKI, PODLASKI, INFLANTSKI, SMOLEŃSKI, SIEWIERSKI I CZERNIECHOWSKI WRAZ Z STANAMI SKONFEDEROWANEMI W LICZBIE PODWÓJNEJ NARÓD POLSKI REPREZENTUJĄCEMI. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł, […]

Rewolucja na Haiti. List gen. T. Louverture do Dyrektoriatu Republiki Francuskiej

 . List generała Toussaint  Louverture z dnia 15 Brumaire ( 6 listopada ) 1798 roku do Dyrektoriatu Republiki Francuskiej „Gazeta Korespondenta Warszawskiego y Zagranicznego” nr 89 z 7 listopada 1800 r. .   OBYWATELE  REPREZENTANCI  ! . Czy spodziewaliście się gdy nominowanie Gen: Hedouville do rządu wyspy S. Domingo kazało się spodziewać szczęścia mieszkańców tego […]