Polska Rzeczpospolita Ludowa

O narodowych komunistach

. Jacek Kuroń . Bardzo wielu ludziom zdawało się, że ocalić naród można tylko za cenę podporządkowania się. Środowiska intelektualne opanowane były strachem przed eksplozją, przed buntowniczością Polaków, przed radykalizmem młodzieży. Z tego zrodziło się przeświadczenie, że trzeba zmienić narodowy charakter Polaków, że trzeba pracować, a nie wciąż robić jakieś powstania. W środowiskach intelektualnych snuł […]

Żołnierze wyklęci czy przeklęci cz. IV.

. Prof dr hab. Zbigniew Wiktor . Słabością kulturową na ziemiach zachodnich jest obecnie mała liczba pomników kultury, historii i bohaterstwa żołnierzy polskich i radzieckich. Kiedyś tych ostatnich było wiele, ale obecnie zostały zburzone lub usunięte na cmentarze, bądź prowizoryczne lapidaria, tak jak w Kłodzku, Bolkowie, Legnicy czy Wałbrzychu. Te które się ostały jak np. […]

Żołnierze wykleci czy przeklęci cz. III.

. Prof. dr hab. Zbigniew Wiktor . Obecnie tym aktom terroru niektórzy nadają wielkie cechy bohaterstwa, gdyż nie poddali się, byli niezłomni i do końca walczyli z „nowym okupantem” i jego „pachołkami”. Nic bardziej błędnego, akty te są  i pozostają zbrodniami, a próby ich zafałszowania są wyrazem  obłudy historycznej i wprowadzania w błąd opinii publicznej. […]

Dekomunizacja – szaleństwo czy metoda. V. Precz z komuną.

Budynek IPN w Warszawie przy ul. Wolskiej ( Wikimedia ) . Dr Józef Frączek . Prof. Bronisław Łagowski w swojej książce pt. Fałszywa Historia, Błędna Polityka, s. 319 pisze „ Ta walka z komuną musi dawać niesamowitą rozkosz, skoro ćwierć wieku, za mało żeby ją przerwać. Przewidywałem, iż „Solidarność” będzie walczyć z komuną tak długo, jak długo […]

Dekomunizacja – szaleństwo czy metoda. IV Komunizm w praktyce

. Dr Józef Frączek . Stalinowski totalitaryzm stosował terror, próbował tworzyć nowego człowieka. Październik 1956 ostatecznie z tym zerwał. To, że Polska Ludowa jest dziś przedstawiana poprzez obrazy Polski stalinowskiej, to efekt narzucenia zafałszowanej historii, zakłamanych haseł i błędnych ocen. Samo to, że ustrój Polski Ludowej aż do roku 1989 nazywa się totalitaryzmem, powoduje, że […]

Dekomunizacja – szaleństwo czy metoda. III. Konstytucyjna pułapka

. Dr Józef Frączek . Każdy polski „komunista” w wydaniu katoprawicy to ten, który żył i żyje od zakończenia II wojny światowej do 4 czerwca 1989 r., a nawet do obecnych czasów (PiS). Taki człowiek musi się zmierzyć z argumentem antykomunistów, jakby w Polsce komunizm był zakazany. Potwierdzeniem tego argumentu ma być sama konstytucja Rzeczpospolitej, która […]

Dekomunizacja – szaleństwo czy metoda. II. Teoria i praktyka

. Dr Józef Frączek . Komunizm 4/ – ideologia i kierunek rewolucyjnego ruchu robotniczego, oparte na marksizmie-leninizmie. Najwyższe, bezklasowe stadium rozwoju społeczeństwa, w którym zniknie całkowicie wyzysk człowieka przez człowieka, różnice między miastem a wsią. Między pracą umysłową a fizyczną i zrealizowana zostanie zasada: od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb. [ 4. Władysław […]

Dekomunizacja szaleństwo czy metoda. I. Komuna – bicz na wszelkie zło.

. Dr Józef Frączek . W żadnym z państw europejskich, a nawet światowych dekomunizacja nie miała i nie ma takiego barbarzyńskiego i nieludzkiego przebiegu jak w Polsce. Choć praktyczną walkę z komunizmem zaczął już Adolf Hitler – przygotowując grunt do rozpoczęcia II wojny światowej. Pisze o tym w znakomitej książce (biały kruk) Zygmunt Wojciechowski. „W […]