powiat wołowski

Powiat wołowski

. Powiat tworzą trzy gminy: gminy miejsko-wiejskie; Wołów i Brzeg Dolny. gmina wiejska: Wińsko Powierzchnia powiatu: 675 km2. Liczba ludności: 47 056 mieszkańców Gęstość zaludnienia:  70 os/km2. Współczynnik urbanizacji 52% mieszkańców żyje w miastach. .