Artykuły

77 rocznica bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły

.

77 rocznica bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu.

.

27.10.2021r. Działacz OM TUR, Czerwonego Harcerstwa i PPS. Dowódca oddziału Bojowego Oświęcim. Więzień i organizator ucieczek z KL Auschwitz Birkenau. Organizator ruchu oporu na terenie Gminy Brzeszcze.
Stowarzyszenie „Pokolenia” niestety bez pomocy władz Gminy, zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom. Uprzątnięto i oflagowano czerwonymi i biało-czerwonymi sztandarami pomnik oraz zakupiono chryzantemę i znicze. O 15.00 odśpiewano hymn państwowy RP, po czym przedstawiono rys historyczny wydarzeń z października 1944 roku i samej hitlerowskiej zasadzki na „Kostka”(dokładnie opisanej w książce przyjaciela Jagiełły, który przeżył Tomasza Sobańskiego p.t.”Ucieczki oświęcimskie”). Następnie złożono kwiaty I zapalono znicze, a na koniec odegrano hymn PPS i lewicowego ruchu oporu pochodzący z końca XIX wieku – „Czerwony Sztandar”.
Honorowy gość: przedstawiciel ZKRPiBWP w Brzeszczach, kombatant, utrwalacz władzy ludowej – P.por.Władysław Paszek.
Uczestnicy uroczystości, przedstawiciele: Stowarzyszenia Pokolenia, Stowarzyszenia Tradycji LWP im.gen.Z.Berlinga, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, Stowarzyszenia „Bezpartyjnych” Gminy Brzeszcze, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komunistycznej Partii Polski oraz mieszkańcy miasta.
Swą postawą Brzeszczanie udowodnili, że nigdy nie pozwolą na zapomnienie o tragicznych kartach historii II wojny światowej oraz bohaterach, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.
Nikt nie zostanie zapomniany !
Cześć Jego Pamięci !

Serdecznie Pozdrawiam

Hajder Dawid

Zarząd Stowarzyszenia Pokolenia w Brzeszczach

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]