Artykuły

IX WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA POKOLENIA

 

8.07.2023, w Łodzi, odbyło się IX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia”. Termin może nie był najlepszy ze względu na sezon urlopowy, ale w tych realiach każdy termin nie był dobry ponieważ z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego i stowarzyszenia, w których kadencje władz minęły w trakcie pandemii, mają 60 dni, licząc od 1 lipca 2023 r., na dokonanie wyboru nowych władz na kolejną kadencję. Według tego rozporządzenia nasze Walne Zgromadzenie powinno odbyć się najpóźniej 29 sierpnia 2023 r. Przewodniczący Rady Krajowej, Marek Klimczak, podjął decyzję o terminie 8.07.2023. W zebraniu uczestniczyło 51%. Komisja Mandatowa stwierdziła, że obrady są prawomocne. Przewodniczący Obrad, Krzysztof Jagiełło zaproponował, by Walne Zebranie odbyło się w dwóch częściach. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Pierwsza część dotyczyła zmian w statucie, które pomogłyby w uzyskaniu wpłat 1,5% podatku dochodowego oddziałom posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego. Ponieważ zmiany muszą przejść drogę sądową, która zwykle trwa kilka miesięcy, należało podjąć uchwałę o zmianach jak najszybciej. Wszystkie zmiany przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, Krzysztof Kubik. Po wysłuchaniu proponowanych zmian i po wnikliwej dyskusji odbyło się głosowanie i poprawki przyjęto jednogłośnie.

Następnie, do Prezydium Walnego Zgromadzenia wpłynął wniosek Przewodniczącego Rady Krajowej, Marka Klimczaka, w którym złożył  rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Krajowej i Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia”. Swoją decyzję uzasadniał złym stanem zdrowia i koniecznością skupienia się na rehabilitacji. Rezygnacja została przyjęta, aczkolwiek z wielkim żalem. Delegaci podjęli decyzję, że do czasu odbycia drugiej części Walnego Zgromadzenia Delegatów Pracami stowarzyszenia będą kierować kolektywnie:

wiceprzewodniczący Adam Olkowicz,

wiceprzewodnicząca Bogusława Majcherczak

wiceprzewodnicząca Bożena Bamwenda

pod przewodnictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Krzysztofa Janika

I tak dotarliśmy do zakończenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia i ogłoszenia przerwy. Druga część planowana jest na przełom listopada i grudnia 2023. Dlaczego tak długa przerwa? Niewiadomo. Niektórzy twierdzą, że należy poczekać na wyniki wyborów, by przyjąć odpowiednią strategię.

Inne z sekcji 

Grudzień 1970 roku – dokumenty ( I )

. W tym roku minie 50-ta rocznica wydarzeń grudnia 1970 roku, nasza redakcja będzie publikować z tej okazji  teksty poświęcone tym wydarzeniom oraz autentyczne dokumenty. Poniżej przedstawiamy pierwszy z dwóch listów Władysława Gomułki do KC PZPR, w którym przedstawia on swój punkt widzenia na przebieg wydarzeń w czasie tych dramatycznych grudniowych dni.  Redakcja . Grudzień […]

Co dalej z PiSem?

. Grzegorz Wojciechowski .     Wyborcza porażka, lub jak kto woli zwycięstwo, zmieniło całkowicie pozycję Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. W wielkich bólach partia ta musi oddać władzę i przejść do opozycji, co jest dla jej polityków procesem niezwykle traumatycznym. W normalnych systemach politycznych, jest to oczywiste, że po przegranych wyborach przechodzi […]