Artykuły

IX WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA POKOLENIA

 

8.07.2023, w Łodzi, odbyło się IX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia”. Termin może nie był najlepszy ze względu na sezon urlopowy, ale w tych realiach każdy termin nie był dobry ponieważ z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego i stowarzyszenia, w których kadencje władz minęły w trakcie pandemii, mają 60 dni, licząc od 1 lipca 2023 r., na dokonanie wyboru nowych władz na kolejną kadencję. Według tego rozporządzenia nasze Walne Zgromadzenie powinno odbyć się najpóźniej 29 sierpnia 2023 r. Przewodniczący Rady Krajowej, Marek Klimczak, podjął decyzję o terminie 8.07.2023. W zebraniu uczestniczyło 51%. Komisja Mandatowa stwierdziła, że obrady są prawomocne. Przewodniczący Obrad, Krzysztof Jagiełło zaproponował, by Walne Zebranie odbyło się w dwóch częściach. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Pierwsza część dotyczyła zmian w statucie, które pomogłyby w uzyskaniu wpłat 1,5% podatku dochodowego oddziałom posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego. Ponieważ zmiany muszą przejść drogę sądową, która zwykle trwa kilka miesięcy, należało podjąć uchwałę o zmianach jak najszybciej. Wszystkie zmiany przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, Krzysztof Kubik. Po wysłuchaniu proponowanych zmian i po wnikliwej dyskusji odbyło się głosowanie i poprawki przyjęto jednogłośnie.

Następnie, do Prezydium Walnego Zgromadzenia wpłynął wniosek Przewodniczącego Rady Krajowej, Marka Klimczaka, w którym złożył  rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Krajowej i Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia”. Swoją decyzję uzasadniał złym stanem zdrowia i koniecznością skupienia się na rehabilitacji. Rezygnacja została przyjęta, aczkolwiek z wielkim żalem. Delegaci podjęli decyzję, że do czasu odbycia drugiej części Walnego Zgromadzenia Delegatów Pracami stowarzyszenia będą kierować kolektywnie:

wiceprzewodniczący Adam Olkowicz,

wiceprzewodnicząca Bogusława Majcherczak

wiceprzewodnicząca Bożena Bamwenda

pod przewodnictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Krzysztofa Janika

I tak dotarliśmy do zakończenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia i ogłoszenia przerwy. Druga część planowana jest na przełom listopada i grudnia 2023. Dlaczego tak długa przerwa? Niewiadomo. Niektórzy twierdzą, że należy poczekać na wyniki wyborów, by przyjąć odpowiednią strategię.

Inne z sekcji 

Opowieści Wojciecha Macha. Tragedie we wrocławskim ogrodzie zoologicznym

. Wojciech Mach . W ostatnim okresie oblężenia Festung Breslau (marzec 1945) dowództwo twierdzy wydało rozkaz wystrzelania groźnych zwierząt w obawie przed ich wydostaniem się na wolność. Uczynił to specjalny oddział Wehrmachtu. Zwierzęta, spragnione ludzkiej opieki i jedzenia, ufnie podchodziły jak najbliżej ludzi, żebrząc o karmę i przysmaki… W dniu bezwarunkowej kapitulacji garnizonu niemieckiego (6 […]

Wiersze Jana Zacharskiego: W Trzebnicy

. Jan Zacharski . W Trzebnicy Moja ocena burmistrza jest niska, On z zimowego zasłynął nazwiska. Nie jest to dla burmistrza wiadomość radosna, Była Długozima , lecz nadeszła wiosna. Od samorządu on udawał speca, I do mieszkańców ciągle się zalecał. Walka wyborcza była bardzo ostra, A pomagała mu w niej jego siostra. Jest duża szansa, […]