Artykuły

Listek figowy i genitalia demokracji. Rzeczpospolita Biurokratyczna

Grzegorz Wojciechowski

  Jakoś mało kto pamięta już o tym, że mija właśnie 170 rocznica, gdy w Europie zachwiały się trony i nastał czas „Wiosny Ludów”. Pracując nad książką o dziejach tej rewolucji we Wrocławiu, wpadł w moje łapska pewien program polityczny z tamtych czasów, autorem którego był Arnold Ruge. Zdziwiłem się jak wiele spośród tamtych postulatów pasuje wciąż do naszej politycznej rzeczywistości. Chociażby ten, który pozwolę sobie zacytować: „Zmienienie owej nieustającej załogi urzędników, a zastąpienie ich tańszą instytucyą, której członkowie wybrani przez lud być powinni.”

   Jak okazuje się problem z biurokracją państwową jest stary i ma długą i frapująca historię. Owa hydra rozrasta się i pleni ogarniając coraz szersze obszary naszego życia społecznego. Ten potwór istnieje bardzo często sam dla siebie, czerpiąc siłę i radość ze zniewalania obywateli i utrudniania im życia.

   Pamiętam dobrze, bo żyłem w tamtych czasach, jak Nieboszczka Komuna była powszechnie krytykowana za „przerosty administracyjne”, bo tak właśnie nazywała się wówczas socjalistyczna biurokracja. Rządziło nami około 160 do 180 tyś. urzędasów; wyposażeni oni byli w jeden telefon na kilku pracowników i jeden samochód służbowy na wydział oraz archaiczną dziś maszynę do pisania. Naiwnym rewolucjonistom z lat 1980-1989 wydawało się, że zmieniając stosunki polityczne w państwie, pozbędą się również biurokracji. Dziś nastały złote czasy dla tej hydry, wciąż tworzy się nowe urzędy i instytucje, które mają nas kontrolować i „coś tam robić”, a armia urzędników wyposażonych w telefony komórkowe i komputery urosła już do 600 000 i ciągle się powiększa.

   Jedną z głównych przyczyn, która do tego doprowadza jest „spieprzona” reforma podziału administracyjnego. Przeprowadzono ją zupełnie po amatorsku, nie zastanawiając się i nie analizując kosztów jakie trzeba ponosić na utrzymanie tej nowej administracji. Zlikwidowanie dwupoziomowego podziału administracyjnego i wprowadzenie zupełnie niepotrzebnych powiatów, a na szczeblu wojewódzkim zdublowanie administracji, niszczy nasze państwo. Obecna władza zamiast je reformować rozpoczęła proces „przemalowywania państwa” na swoje barwy, ostatnio znowu straszy utworzeniem kolejnego województwa, czyli powiększenia kosztów na administracje państwową i samorządową. To jakieś szaleństwo!

  Co więc należy czynić, aby uwolnić społeczeństwo z tej niewoli?

  Potrzebna jest i to od zaraz nowa reforma administracyjna. Należy zlikwidować powiaty; zmniejszyć liczę gmin, tak, aby zlikwidować te rachityczne i utworzyć silne jednostki zdolne do organizowania rozwoju swojego rejonu; powiększyć liczbę województw do około  trzydziestu a na tym szczeblu wprowadzić  jedną administrację, która realizowałaby zadania administracji państwowej i samorządów lokalnych. Odzyskane z tego bałaganu środki należy przeznaczyć na rozwój gospodarczych gmin, możliwość tworzenia własnych przedsiębiorstw samorządowych np. handlowych, budowlanych, tak, aby zyski z tej działalności pozostawały w gminach.

  Wielu ludzi, polityków i działaczy samorządowych przyznaje mi rację, tylko… nikt nie chce tego zrobić,. Nie ma siły zainteresowanej rzeczywistymi zmianami, lepiej przemalowywać dalej to państwo i twierdzić, że się je reformuje.

.

Listek figowy i genitalia demokracji. Polska krajem samobójców

Listek figowy i genitalia demokracji. Destyropianizacja czyli taczki dla władzy

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]