Artykuły

Nowa książka Andrzeja Małkiewicza: „Wojna nowego wieku?”

.

Andrzej Małkiewicz, Piotr Szymaniec

.
   „Wojna nowego wieku?
Agresja Rosji przeciw Ukrainie 2022–2023”

  

ISBN 978-83-67730-31-0
540 str.
145×205 mm
Mapy: 13

Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2023

.

 

Spis treści:

 

Wstęp
I. Wojny epoki globalizacji
II. Rosjanie i Ukraińcy – mity i rzeczywistość
III. Rosja i Ukraina w transformacji
IV. Od Euromajdanu do otwartej agresji
V. Przygotowania militarne
VI. Ostatnie przygotowania
VII. Pierwsze walki
VIII. Przewlekła wojna
IX. Walki lata i jesieni
X. Mobilizacja w Rosji
XI. Wymiana ciosów
XII. Wojna informacyjna
XIII. Sytuacja wewnętrzna walczących państw
XIV. Sytuacja międzynarodowa
XV. Skutki dla świata
XVI. Religijne aspekty wojny
XVII. Prawnomiędzynarodowe aspekty konfliktu
Konkluzje
Spis map
Bibliografia

O książce:

 

24 lutego 2022 r. zaczął się największy konflikt zbrojny w Europie od zakończenia II wojny światowej – wojna autorytarnego mocarstwa przeciw państwu, w którym dokonała się demokratyczna przemiana. Po ponad roku wciąż nie widać szans na jej zakończenie. Agresorzy burzą miasta i wsie, niszczą gospodarkę, infrastrukturę, dokonują przerażających zbrodni wobec ludności cywilnej. Towarzyszy temu kłamliwa propaganda o „wyzwalaniu” mieszkańców Ukrainy.
Obrońcy kraju wykazali się ogromnym męstwem, determinacją, dają liczne przykłady bohaterstwa. Sami nazwali tę wojnę „ojczyźnianą”, jak przed laty określano zmagania z najeźdźcą hitlerowskim, stała się „bojem naprawdę narodowym” . Armia Ukrainy, ku zaskoczeniu napastników, okazała się dla nich równorzędnym przeciwnikiem, choć na niektórych odcinkach musiała się cofnąć, większą część kraju obroniła. Spotkali się z solidarnością społeczeństw innych państw, wyrażoną w różnorodnych formach pomocy, m.in. poprzez dostawy leków, żywności i zaopatrzenia dla mieszkańców zbombardowanych miejscowości, sprzętu dla armii, ułatwienie dostępu do Internetu i fachową pomoc w pokonywaniu ataków hakerskich, wsparcie dla uciekinierów.
W książce omawiamy genezę wojny, jej przebieg w pierwszym roku walk, uwarunkowania prawnomiędzynarodowe i światowe implikacje. Za wcześnie jest, by wojnę tę podsumować, przede wszystkim wciąż nie wiadomo, czym się skończy, ani nie znamy wielu jej aspektów, które – co zrozumiałe – objęte są tajemnicą…

 .

O autorach:

.

Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz, emeryt, mieszka we Wrocławiu, historyk i politolog, bada historię i politykę Centralnej Europy, zwłaszcza Polski, Czech i Ukrainy, relacje międzykulturowe i międzyreligijne. Najważniejsze publikacje: Wybory czerwcowe 1989 (1994), Samobójstwo demokracji. Czechosłowacja w okresie II Republiki 1938–1939 (2013), Chrześcijanie i muzułmanie w rozwoju dziejowym (2016), Język a polityka. Przypadek Ukrainy (2017, współautor), Geneza wyprawy kijowskiej, Józef Piłsudski wobec Ukrainy do 1920 roku. Studium myśli politycznej (1920).

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. ANS AS w Wałbrzychu – profesor i dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Stopnie naukowe doktora (2012) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2017) uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował przeszło 120 prac naukowych z zakresu historii myśli polityczno-prawnej, teorii i filozofii prawa (zwłaszcza zagadnień wolności religii) i prawnych aspektów bezpieczeństwa.

.

Wojna w Ukrainie: „Króliczek”

Wojna w Ukrainie: „Hostomel”

Wojna przeciw Ukrainie: Wuhłedar

Wojna przeciw Ukrainie: Napaść na Katowice

Podsumowanie pierwszego roku wojny

Wojna w Ukrainie: „Samobójstwa”

Inne z sekcji 

Wrocław z uśmiechem i na wesoło

. Stanisław Dziuba Wieloletni wrocławski przewodnik . .Po Polsce krąży wiele anegdot i dowcipów o Wąchocku, a nawet o Ciechocinku, Warszawie, czy Zakopanem. Śmieją się z siebie nawzajem: ,,hanysy” z Górnego Śląska i „gorole” z Zagłębia. Ale jakoś tak się utarło, że o Wrocławiu anegdot nie ma. Spróbujemy podważyć, a może uda się nam nawet […]

Z kroniki pan…IG nr 64: Sezon egzaminów

. Małgorzata Garbacz .   Zakwitły kasztany. Wcześniej niż co roku. Matura – jednak w stałym terminie, już nie tortura. Spośród 350 tysięcy wszystkich tegorocznych maturzystów blady strach padł na mało którego. – Się zda – twierdzą. Tu powiedzenie: „Nie matura ale władza wszystkie braki wynagradza”. Mają intuicję czy wiedzę? O tę odpowiedź łatwiej u […]