Artykuły

Społeczne Forum Wymiany Myśli. Spotkanie XLIV

.

Zagrożenia dla samorządności w Polsce?

.

Na propozycję zebranych spotkanie poświęcono dyskusji nad aktualną sytuacją w Polsce przed wyborami do Sejmu jesienią 2023 roku. Podkreślano mocno spory w obozie rządzącym, w Zjednoczonej Prawicy. Spory te zaostrzają się i można spodziewać się różnych zaskakujących wydarzeń, przede wszystkim poprzez ujawnianie różnych tajemnic z życiorysu Jarosława Kaczyńskiego czy innych PIS-owskich ,,dygnitarzy”. Szczególnie często będą różne tabloidy szukać szczegółów z życia erotycznego np. domniemywanego jego homoseksualizmu, bo na ten temat jest dużo domniemywań. To w zasadzie nie powinno mieć znaczenia w społeczeństwie tolerancyjnym i przyzwyczajonym do demokracji, takim, w którym opinie o życiu prywatnym polityków nie powinny mieć decydującego znaczenia przy głosowaniu na nich. Niestety Polacy nie są jeszcze społeczeństwem tolerancyjnym ani przyzwyczajonym do demokracji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Być może okaże się, że te kontakty homoseksualne mogły mieć wpływ na aktywną działalność polityczną i wtedy sprawa ta może stać się ważna. Ważniejsze są podejrzenia i pogłoski o kontaktach Jarosława Kaczyńskiego z rosyjskimi służbami KGB w latach osiemdziesiątych czyli w PRL. Podobno po wejściu do Kancelarii Wałęsy zerwał on współpracę z Moskwą. Jednak Milczanowski tego nigdy nie potwierdził, a miał przecież dużą wiedzę w tych sprawach. Wałęsa w roku 1990 jeszcze zanim był prezydentem, pojechał na pogrzeb Sacharowa, mimo iż mu to odradzano z nieznanych dotąd powodów. Dziennikarz Tomasz Piątek w swojej książce ,,Kaczyński i jego pajęczyna” stwierdził, że doświadczony funkcjonariusz KGB spotykał się prawdopodobnie z rosyjskim agentem w Polsce, który jego zdaniem nie był nikim ważnym ale można uważać za rozwojowego co w wypadku Jarosława Kaczyńskiego potwierdzałoby się. Według generała Pyki Kaczyński powinien w swoim środowisku ujawnić te kontakty z Rosjanami i kiedy dokładnie z nimi zerwał. Na podstawie tych kontaktów – jeśli się potwierdzą – rodzi się pytanie czy koncepcje i program PIS-u wzięły się z dyrektyw Rosji, czy to są własne poglądy tego środowiska. Tu jednak potrzebna byłaby rzetelna analiza sporządzona przez politologów. W chwili obecnej najważniejsze wydaje się jednak pytanie czy najbliższe wybory do sejmu odbędą się w sposób demokratyczny jak dotychczas, czy chcąc wygrać Kaczyński za wszelką cenę będzie chwytał się różnych sposobów i w wypadku porażki wprowadzi stan wyjątkowy i wybory unieważni, co jest ryzykowne i może się nie udać i doprowadzić do rozruchów i rozlewu krwi.
Kaczyński w swoich koncepcjach sprawowania władzy wzoruje się na Rosji, Białorusi i Węgrzech i uważa, że potrzebna jest silna jednostka mająca konstytucyjne uprawnienia do tego. W obecnych polskich warunkach wydaje się to mało prawdopodobne, choćby ze względu na wiek – Kaczyński jest starszy od wymienionych powyżej trzech dyktatorów – i stan jego zdrowia. Sprawowanie władzy udaje się Kaczyńskiemu dzięki wzorom z Rosji, Białorusi i Węgier, szczególnie w podporządkowaniu sobie publicznej telewizji, radia i gazet regionalnych. Nie udało mu się tylko zniszczyć telewizji prywatnej i prywatnej prasy. Osiągnął poparcie Episkopatu, co dotąd mu pomagało, ale wydaje się że czynnik ten ma coraz mniejsze znaczenie. Kościół katolicki w Polsce znajduje się na równi pochyłej, spada gwałtownie jego znaczenie wśród młodzieży. Pustoszeją seminaria duchowne i co roku kilka się zamyka jak np. w Bydgoszczy. Stąd mówienie ,,czarna zaraza” jest chyba wyolbrzymianiem niebezpieczeństwa, ,,zaraza” jest w odwrocie i to zauważalnym wyraźnie. Natomiast bardzo niepokoić musi bardzo zły stan oświaty, służby zdrowia, systemu emerytalnego, ciągłe zmiany i niejasności w systemie podatkowym na przykład uprzywilejowanie duchowieństwa w tych sprawach. Powszechnie uważa się, że gdyby żył Lech Kaczyński to by do tego nie dopuścił, byłyby rządy konserwatywne ale nie byłoby aż takiej ekstremalnej sytuacji.
Kończąc dyskusję umawiamy się na 19 stycznia i zgadzamy się z propozycją, aby porozmawiać o tym co się dzieje za naszą wschodnią granicą ?
Moderator przypomina o uzgodnieniu tematyki spotkań na I półrocze przyszłego roku oraz zachęca do rozważenia propozycji zmierzających do doskonalenia naszej pracy. Kończąc życzeniami wszelkiej pomyślności żegnamy się do zobaczenia w Nowym Roku.
Notował : Moderator ;
/-/A.Chyliński /-/J.Ziółkowski

Bydgoszcz , 15.XII.2022r.

Inne z sekcji 

Dziś Dzień Matki

. Dziś Dzień Matki . Wszystkim MAMOM, w dniu ich święta, życzymy dużo szczęścia i pociechy z dzieci.   . Redakcja Magazynu Dolny Śląsk .

Wiersze Jana Zacharskiego: PIS-owskie jedynki

. Jan Zacharski . Trwa pospolite ruszenie i wyborczy zamęt, Bowiem na horyzoncie jest europarlament. Politycy państwowego się czepią okrętu, I powiedzą, płyniemy do europarlamentu. Z własnym elektoratem prowadzą rozmowy, On swoich kandydatów poprzeć jest gotowy. Kogo wiersz ten dotyczy, sprawa oczywista, To PIS – owskie jedynki na wyborczych listach. Liczą na pozytywne wyborów wyniki […]