Artykuły

Weterani i rezerwiści WP z Dolnego Śląska w styczniu 2021 r.

.

płk. Krzysztof Majer

.

 DZIAŁANIA

ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP

DOLNEGO ŚLĄSKA W STYCZNIU 2021 ROKU

.

01.01.2021 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs Janusza FUKSY w dziale Sylwetki „Adam Kamieński-Dłużyk”.

Adam urodził się w szlacheckiej rodzinie ok. 1635 r. we wsi pod Orszą (dziś na Białorusi). Służył w kawalerii pancernej pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy. Uczestniczył w walkach w czasie wojny polsko-rosyjskiej lat 1654-67. Wzięty do niewoli rosyjskiej w październiku 1660 r. po bitwie nad rzeką Basią (dopływ Sożu i Dniepru) trafił do Mohylewa.

Czytaj dalej, klikając w linki poniżej.

http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Dzia%C5%82ania-ZWIRWP-Dolnego-Slaska-stycze%C5%84-2021r..pdf

.

Bohaterowie są wśród nas

 

 

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]