Artykuły

Wiersze Jana Zacharskiego: „Betlejemska ballada”

.

Jan Zacharski

.

Betlejemska ballada

W betlejemskiej stajence, i to się nie zmienia,

Boże dziecię doznało aktu narodzenia,

Jest tym zafascynowany cały wielki świat,

I trwa to od ponad dwóch tysięcy lat.

Bo cała ludzkość uświadamia sobie,

Że maleńkie dziecię leży teraz w żłobie.

Stoją woły i owce i klęczą pasterze,

W intencji noworodka odmawiają pacierze.

Kiedy o narodzinach rozeszły się wieści,

Czy niewielka stajenka pielgrzymów pomieści,

Czy ich komplet dozna rozdwojenia jaźni.

I powitają dziecię tylko w wyobraźni.

Nie są mu dane pałace i trony,

Bo on w skromniutkim żłobie został położony,

Nigdy na politycznego nie wyrośnie gracza,

Jego Święta Rodzina miłością otacza.

Gdy tyle dzieci w świecie doznaje niedoli,

Niechaj ich boże dziecię skrzywdzić nie pozwoli.

Dziś Boże Narodzenie doczekało czasu,

Gdy dzieci umierają gdzieś na skraju lasu,

Gdy dominują zło, kłamstwo, podłości,

I nie dane im było doświadczyć radości.

Niechaj boża dziecina cierpiących pocieszy,

I niech ich do domowych prowadzi pieleszy,

Niechaj ruch dobrej woli powstanie olbrzymi,

I niech go betlejemscy zapewnią pielgrzymi.

Opieka nad dzieciątkiem rodzinie przypadła,

Co chlubnie pełni rolę prawdziwego stadła.

Czego ma nas nauczyć stajenka w Betlejem,

Że na zwycięstwo dobra trzeba mieć nadzieję,

Że na przekór podłości, kłamstwu oraz łzom

Mamy w sercu dewizę Gość w dom, to Bóg w dom.

Ja przed bożą dzieciną bez namysłu klęknę,

Trzeba zawsze pamiętać, że małe jest piękne.

Kiedy się zapalają betlejemskie zorze,

To betlejemska opowieść na pewno pomoże.

W tym roku wiele dobra dostąpimy znów,

Wiele najszczerszych życzeń i serdecznych słów.

Niech betlejemskie w tej sprawie maleństwo

Przekaże nam w tym roku swe błogosławieństwo.

Jana ZACHARSKI 13.11.2021r.

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]