Artykuły

Wiersze Jana Zacharskiego: „Zwierzyniec wielkanocny”

.

Jan Zacharski

.

Zwierzyniec wielkanocny

.

Dziś z wielkanocnej korzystam niedzieli,
By się z czytelnikami jajeczkiem podzielić.
Obecnie sporów rośnie temperatura,
Co było pierwsze, jajko czy kura.
Życie jest wielką czarowną bajką,
Przed kurą zapewne pierwsze było jajko,
Choć drobiowego trzymając się wątku,
Podobno kogut był na początku.
Święto radośnie ludzi nastraja,
Do wielkanocnego powróćmy więc jaja.
Ja świąteczną opowieść będę dalej snuł,
O pisankach, co zdobią wielkanocny stół.
Nie dokonam dzisiaj wielkiego odkrycia
Twierdząc, że jajko jest symbolem życia.
Przy wielkanocnym zasiadając stole,
Dobrych proroków my spełniamy rolę,
Obyście zawsze, mówmy swoim bliskim,
Z radością życia żyli przede wszystkim.
To w świątecznej dziś widać rodzinie,
Że ma na Wielkanoc swój własny zwierzyniec.
Nie jest bynajmniej niezwykłym wyjątkiem,
Że się cieszymy żółciutkim kurczątkiem,
Co znak radości stanowi sobą,
I wielkanocnego stołu stało się ozdobą,
Bo ono także jest życia symbolem,
I optymistyczną w nim pełni rolę.
Króluje także radość wszystkim dając,
Na świątecznym stole wielkanocny zając,
W nim także się można doszukać wigoru,
A także życiowej szczęśliwości wzoru.
Lecz przede wszystkim w świąteczny ranek
Pięknym symbolem staje się baranek,
Z biblijnych zdarzeń on się wyłania,
I symbolizuje akt zmartwychwstania.
On to raz do roku w naszym domu gości,
Jako wyraz zwycięstwa oraz niewinności.
Składając wam życzenia świątecznego ranka,
W imię wielkanocnego to czynię baranka.

.

Jan ZACHARSKI 16.04.2022r.

Wiersze Jana Zacharskiego: „Wierszyk na Wielkanoc”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Betlejemska ballada”

Fraszki Jana Zacharskiego: „Zdarzenia i zderzenia”

Wiersze Jana Zacharskiego – „Podróż na Marsa

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]