Artykuły

Związek Weteranów i Rezerwistów w marcu 2021 r.

.

Płk. Krzysztof Majer

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA W MARCU 2021 ROKU

 

01.03 – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych wzbudza nadal emocje wśród członków naszego Związku, mimo upływu 10 lat od jego ustanowienia. W naszym środowisku jest to też dzień refleksji i pamięci o ofiarach polskiej „wojny domowej”.

Ale w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” mieszkańcy Powiatu Lubińskiego oddali hołd tym, którzy wierząc w niepodległość Polski przeciwstawili się narzuconej siłą władzy. W uroczystościach udział wzięli m.in.: starosta lubiński Adam MYRDA, wicestarosta lubiński Władysław SIWAK i Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga MUSIAŁ. Oczywiście była też delegacja i poczet sztandarowy Powiatowego Oddziału ZWiRWP w Lubinie oraz delegacje innych organizacji kombatanckich, a także liczna grupa harcerzy. Zebranych powitał Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów por. zs mgr Henryk RUSEWICZ, który następnie wygłosił krótki referat o historii tzw. „Żołnierzy Wyklętych”.

.

Dalej czytaj – link poniżej.

.

http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Dzia%C5%82ania-ZWiRWP-na-Dolnym-%C5%9Al%C4%85sku-w-marcu-2021.pdf

 

.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Dolny Śląsk w lutym 2021

Weterani i rezerwiści WP z Dolnego Śląska w styczniu 2021 r.

 

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]