Artykuły

Związek Weteranów i Rezerwistów w marcu 2021 r.

.

Płk. Krzysztof Majer

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA W MARCU 2021 ROKU

 

01.03 – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych wzbudza nadal emocje wśród członków naszego Związku, mimo upływu 10 lat od jego ustanowienia. W naszym środowisku jest to też dzień refleksji i pamięci o ofiarach polskiej „wojny domowej”.

Ale w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” mieszkańcy Powiatu Lubińskiego oddali hołd tym, którzy wierząc w niepodległość Polski przeciwstawili się narzuconej siłą władzy. W uroczystościach udział wzięli m.in.: starosta lubiński Adam MYRDA, wicestarosta lubiński Władysław SIWAK i Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga MUSIAŁ. Oczywiście była też delegacja i poczet sztandarowy Powiatowego Oddziału ZWiRWP w Lubinie oraz delegacje innych organizacji kombatanckich, a także liczna grupa harcerzy. Zebranych powitał Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów por. zs mgr Henryk RUSEWICZ, który następnie wygłosił krótki referat o historii tzw. „Żołnierzy Wyklętych”.

.

Dalej czytaj – link poniżej.

.

http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Dzia%C5%82ania-ZWiRWP-na-Dolnym-%C5%9Al%C4%85sku-w-marcu-2021.pdf

 

.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Dolny Śląsk w lutym 2021

Weterani i rezerwiści WP z Dolnego Śląska w styczniu 2021 r.

 

Inne z sekcji 

Miedzy Odrą a Menem. Stare Breslau w nowym Wrocławiu

Wojciech W. Zaborowski   Lubię to miejsce we Wrocławiu. Samo centrum miasta. Skrzyżowanie ulic Świdnickiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szczególnie fascynują mnie dwa stojące przy zbiegu tych ulic budynki. Żywa historia miasta! Pierwszy z nich – to zachowujący secesyjną fasadę hotel „Polonia” z należącą do hotelu równie stylową restauracją „Galicja” – chętnie odwiedzany przez turystów […]

O pewnej zabytkowej budowli w cieplickim zdroju

. Grzegorz Wojciechowski . Są miejsca, z którymi historia nie obeszła się zbyt łaskawie i dziś utonęły w mrokach zapomnienia, chociaż zapewne ich dzieje są ciekawe, a może nawet frapujące. Pamiętam, gdy byłem w Efezie, mogłem podziwiać miejsce niezwykłe jakim była toaleta miejska znajdująca się w tym znanym starożytnym mieście. Niewątpliwie zważywszy na ogromny ruch […]