Artykuły

Fraszki Jana Zacharskiego: „Słychać ciszę”

.

Jan Zacharski

.

 

Gajowy pogoni
Każdy każdemu chce sprawić baty,
Każdy do innych strzela z armaty,
I nikt w wyborach nie chce złożyć broni,
Aż przyjdzie gajowy i wszystkich pogoni.

.
Lament
W walce o parlament
Słychać głośny lament,
Będziemy się bili
Do ostatniej chwili.

.
Cisza
Nie obrzucajmy się oskarżeniami,
Bo dziś jest cisza przed wyborami,
I dziś niczego już nie usłyszę,
Bo słychać tylko przedwyborczą ciszę.

.
Kłótnia
Kłócą się kandydaci,
A żaden nadziei nie traci,
Aby nie ominąć żadnego sposobu,
By dopaść do parlamentarnego żłobu.

.
Trauma
Ja cenię sobie przedwyborczą ciszę,
Ona mnie do snu dziś ukołysze,
Choć jednocześnie jest traumą dużą,
Bo to jest cisza przed wyborczą burzą.

.
Cicho sza
Cicho sza, cicho sza, Przedwyborcza cisza trwa,
Ona nie jest żadnym kłopotem,
Bo milczenie jest przecież złotem.

.
Milczenie
Cisza wyborcza stanowi cnotę,
Bo mowa jest srebrem, a milczenie złotem.

.
Krowa
Cisza przedwyborcza jest słusznym zwyczajem,
Gdy krowa dużo ryczy, mało mleka daje.

Pora na milczenie
Twierdzą podróży koneserzy,
Że przed podrożą pomilczeć należy,
Dziś na milczenie nadeszła pora,
W oczekiwaniu na czas po wyborach.

.
Sen o potędze
Pragnąć wykluczyć powyborczą nędzę,
Dziś obie strony śnią o potędze,
Choć do dobrego zdążają wyniku,
Jedna się z ręką obudzi w nocniku.

.
Co słychać
Co słychać, spytam obywatela,
Jednej odpowiedzi każdy z nich udziela,
Nikt dziś niczego od nich nie usłyszy,
Bo jest obowiązek przedwyborczej ciszy.

.
W uszach dzwoni
Milczymy my, milczą oni,
Cisza aż w uszach dzwoni,
Nic wyborcy poza ciszą
Do wyborów nie usłyszą.

.
Przed wyborami
Z udziałem różnych mądrali
Przed wyborami żeśmy pogadali,
Przedwyborczej ciszy teraz towarzyszę,
Na przedwyborczą czas postawić ciszę.

.
Tarcza
Wyborcza walka emocji dostarczy,
Wrócimy z tarczą albo na tarczy,
Obyśmy tylko nie zaznali chwili,
Żeśmy po drodze tarczę zgubili.

.
Brama
Rządzących wyborcza reklama
To do sukcesów brama,
Niech jednak to PIS zapamięta,
Ta brama będzie zamknięta.

Jan ZACHARSKI 13.10.2023r.

.

Fraszki Jana Zacharskiego: „Krajobraz po bitwie”

Wiersze Jana Zacharskiego: „ZWYCIĘSTWO”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Ogon macha psem”

Fraszki Jana Zacharskiego: „Obrazy z miasta”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Człowiek sukcesu”

Fraszki Jana Zacharskiego: „Co nowego”

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]