Aktualności

Pokolenia wobec agresji Rosji na Ukrainę

.

Bożena Bamwenda

.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią covid-19, 19.03.2022 roku, w Łodzi, odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia”. Na posiedzenie zaproszeni zostali Przewodniczący struktur wojewódzkich naszego stowarzyszenia oraz Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Programowej, prof. Jerzy Jaskiernia.

Na wstępie, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, Marek Klimczak, poinformował o utworzeniu pokoleniowej strony internetowej www.pokolenia.eu . Jest ona jeszcze w powijakach, ale dzięki zaangażowaniu nas wszystkich strona będzie się rozwijała i będzie warta odwiedzenia.

Podczas spotkania omówiliśmy nasze sprawy organizacyjne. Przewodniczącym wojewódzkim przekazano ankietę statystyczną, którą każde województwo powinno przekazać wypełnioną do Zarządu Krajowego do końca maja 2022 roku. Ankieta ma pomóc między innymi w przygotowaniu Krajowego Zgromadzenia Delegatów, które planowane jest na wrzesień 2022 r.

Przedstawione również zostało sprawozdanie finansowe naszego stowarzyszenia. Mimo datków osób prywatnych, które przekazały pewne kwoty przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia, kondycja organizacji nie wygląda najlepiej.

Podczas spotkania omówiono również zagadnienia związane z sytuacją społeczno-polityczną w kraju. W dyskusji wyrażono pogląd, że państwo nie jest przygotowane do przyjęcia uchodźców z Ukrainy, a cały ciężar opieki nad nimi przejęły samorządy, różne organizacje pozarządowe, wolontariusze i darczyńcy. Wszyscy zgodzili się z opinią, że rząd nie daje dostatecznego wsparcia. Należy również zaznaczyć, że pandemia nadal nie odpuszcza – odnotowuje się kilkanaście tysięcy przypadków zachorowań i kilkaset zgonów. Zwrócono również uwagę na fakt, że umierają także chorzy na inne choroby, którzy nie otrzymali prawidłowej ochrony zdrowia od państwa. W podsumowaniu dyskusji, działania naszego rządu oceniono krytycznie. Na zakończenie posiedzenia Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Pokolenia” jednogłośnie przyjął Stanowisko wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Oto treść:

Stanowisko Stowarzyszenia POKOLENIA wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

 

  1. Stowarzyszenie „POKOLENIA” stanowczo potępia bezprawny najazd zbrojny Rosji na Ukrainę. Cele i forma tej agresji, stosowane metody walki, budzą nasz najgłębszy sprzeciw. Solidaryzujemy się z napadniętymi, głęboko współczujemy ofiarom tej wojny, z podziwem patrzymy na wolę walki i patriotyzm Ukrainek i Ukraińców. To postawy, które bliskie są naszemu Narodowi, jego historycznemu doświadczeniu.
  2. W tej agresji widzimy coś znacznie głębszego. Oto po raz kolejny od II wojny światowej podjęto próbę złamania ustaleń Konferencji Poczdamskiej, naruszono granice państw europejskich, zakwestionowano porządek, który przyniósł Europie 70 lat pokoju i wzrost poziomu życia. Pierwszy raz zrobiła to Rosja w 2014 roku, teraz robi to po raz drugi. To – w perspektywie – wielkie zagrożenie dla Europy, w której postawy nacjonalizmu, szowinizmu i rewizjonizmu nie zostały do końca wyplenione. To także zagrożenie dla naszego kraju.
  3. Nauki z tej wojny są oczywiste. Trzeba zakotwiczyć jeszcze silniej Rzeczpospolitą w Unii Europejskiej i NATO. Każdy, kto kwestionuje naszą obecność w tych strukturach jest sojusznikiem agresora. Jest nim także każdy, kto toleruje lub, co gorsza, wspiera działalność rodzimych nacjonalistów, spadkobierców najgorszych tradycji polskiej prawicy. Także ci, którym bliskie są putinowskie metody uprawiania polityki, pogarda dla prawa, lekceważenie międzynarodowego wizerunku Polski.
  4. Wielkim problemem są miliony ludzi, którzy uciekają przed okrucieństwem wojny. Gdy miną porywy serca, zmęczą się wolontariusze, a wielu ludziom braknie pieniędzy na dalsze wspieranie uchodźców, musi wkroczyć państwo. W naszym przekonaniu to zadanie na lata, część tych ludzi zapewne zostanie z nami na stałe. Nie wykona tego zadania państwo słabe, z podzielonym politycznie społeczeństwem, z nieefektywnymi strukturami administracyjnymi, z pozostawionym samemu sobie sektorem aktywności społecznej. Domagamy się od rządzących rewizji dotychczasowej polityki. Potrzebujemy rządu, który zbuduje sprawne i efektywne państwo.
  5. Stowarzyszenie „POKOLENIA” apeluje do wszystkich swoich członków o przystąpienie do działań, które umożliwią naszym Siostrom i Braciom z Ukrainy godne życie w Polsce. Z podziwem, uznaniem i olbrzymim szacunkiem odnosimy się do tych wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów, którzy włączyli się w akcje pomocy Ukrainkom i Ukraińcom. Widzimy w tym szansę na poprawę wizerunku naszego kraju, na zmiany polskiej mentalności, wreszcie szansę dla polskiego rynku pracy. Pamiętać powinniśmy, że jakkolwiek ta wojna się nie skończy, Ukraina pozostanie naszym najbliższym sąsiadem, a zmiany, które miały miejsce w Ukrainie w ostatnich latach uczyni to sąsiedztwo jeszcze bardziej użytecznym dla naszych krajów i narodów.

 

Łódź, 19 marca 2022 r.

 

 

Inne z sekcji 

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]

Wybory 2024: Dolnośląska dogrywka

. Grzegorz Wojciechowski .   Już w niedzielę 21 kwietnia zostaną wybrani prezydenci i burmistrzowie wielu miast oraz wójtowie gmin. W ten sposób zakończy się kolejny etap maratonu wyborczego; ostatni – wybory do Parlamentu Europejskiego odbędzie się już za siedem tygodni. We Wrocławiu wina Tuska. Tak. Platforma Obywatelska w wyborach do Rady Miasta uzyskała 42,13 […]