Aktualności

„Pokolenia” wybrały nowe władze

.

24 września 2022 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „POKOLENIA”. Udział w nim wzięli członkowie stowarzyszenia z terenu Dolnego Śląska oraz ustępujące władze i członkowie Komisji Rewizyjnej przy Radzie Dolnośląskiej. Obrady prowadził

Józef Misztal – działacz „Pokoleń” z Wołowa . Wybrano nową   Radę Dolnośląską  oraz jej przewodniczącą , którą została ponownie Bożena Bamwenda.  Po burzliwej debacie na temat  wojny Rosji z Ukrainą oraz zadań lewicy w tej sytuacji. wybrano także delegatów na Krajowe Walne  Zgromadzenie  Delegatów Stowarzyszenia przyjęto  Uchwały co do kierunków dalszej działalności Dolnośląskiego Oddziału „Pokoleń”.

Wybrano nowe władze stowarzyszenie, komisję rewizyjną oraz delegatów na IX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia”.

.

Rada Dolnośląska Stowarzyszenia „Pokolenia

Bożena Bamwenda –  przewodnicząca

Zbigniew Gapiński  –  vice przewodniczący

Wiesław Sowała – vice przewodniczący

Olszewska Jolanta – sekretarz

Bożena Drzewińska – skarbnik

Dobrucki Andrzej

Grbowska Elżbieta

Gwiazda Mieczysław

Krawczuk Lidia

Małecki Mirosław

Misztal Józef

Opyd Eugeniusz

Przytocki Jan

Sokoła Włodzimierz

Wróblewska Mariola

Ząbek Bożena

.

Komisja Rewizyjna

Kwiatkowski Przemysław – przewodniczący

Kolanko Anna

Krzyżyk Regina

.

Delegaci na IX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia”

Bamwenda Bożena

Gapiński Zbigniew

Misztal Józef

Opyd Eugeniusz

Suty Krzysztof

Śmiszek Krzysztof

Orzech Krzysztof – rezerwowy

.

Notatkę sporządził Mirosław Małecki

Inne z sekcji 

Dziś Dzień Matki

. Dziś Dzień Matki . Wszystkim MAMOM, w dniu ich święta, życzymy dużo szczęścia i pociechy z dzieci.   . Redakcja Magazynu Dolny Śląsk .

Wykonanie wyroków śmierci na Tuchaczewskim i 7 generałach

. Na zdjęciu kom. Kliment Woroszyłow . Prezentujemy naszym czytelnikom archiwalny artykuł z organu Polskiej Partii Socjalistycznej „Robotnik” dotyczący proces marszałka Tuchaczewskiego i siedmiu innych generałów. Redakcja . MOSKWA. (PAT.). Agencja Tass komunikuje oficjalnie: Dnia 12 b. m. wykonano wyrok specjalnego trybunału Sądu Najwyższego ZSRR na skazanych na karę śmierci przez rozstrzelanie. Rozstrzelani zostali: Tuchaczewski, […]