powiat bolesławiecki

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (2): Bolesławiec w XVIII wieku w opisie polskich podróżnych

.

Polscy podróżnicy odwiedzali w wieku XVIII Bolesławiec wielokrotnie, niekiedy zachowały się skromne opisy miasta. Poniżej prezentujemy dwa z nich

I.

`”Opisanie podróży J. O. Księcia JMci ordynata ostrogskiego z Kolbuszowy d. 16 aprillis 1730 a. do Saksoniej.

D. 22 maii z noclegu ruszyliśmy się po 6 z Bonclavia [ Bolesławca ], które miasto wszystko murowane, dwa razy murem opasane, fosa także murowana, do miasta i z miasta mosty murowane, na których statuy z kamienia wyrobione stoją […]. W mieście fontanny po rogach ratusza, z których nieustannie woda idzie, na przedmieściu zaś są dwa ogrody duże, jeden z pałacem pięknym murowanym, drugi zaś nowo musi być założony. Przez przedmieście idzie rzeka Bóbr. Stamtąd o półtory mile zaczyna się granica saska we wsi Siegersdorf [ Zebrzydowa ], którą granicę czyni rzeka Queis [ Kwisa ] nazwana. Stamtąd stanęliśmy na pierwszej poczcie saskiej we wsi Waldau [ Wykroty ]

Tekst według antologii „Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku do 1863 r. )”. Wybrał i opracował A. Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 37.

.

 Bolesławiec pod koniec XVIII wieku

.

II.

Dziennik podróży Jana Ossolińskiego’ [ z 1779 r. ]

W dzienniku tym znajduje się jedynie niewielka, i niezbyt entuzjastyczna wzmianka o Bolesławcu.

Opuściwszy Chojnów 7 listopada, podążając ku Bolesławcowi, miastu niezbyt godnemu uwagi, ostatniemu na Śląsku od strony Saksonii, oddalonemu około cztery mile niemieckie z okładem od poprzedniego.

Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku do 1863”, op. cit. s. 51.

.

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (1): Polskie podróże do Legnicy w XVIII wieku

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (3) Życie żaków wrocławskich na początku XVI w.

Źródła do dziejów Dolnego Śląska (4): Dom pracy przymusowej w Świdnicy