Historia

Jak żyli więźniowie w Berezie Kartuskiej?

.

„Robotnik” nr 349 z 27 września 1934 r.

.

Jak  żyli więźniowie w  Berezie Kartuskiej?

.

Niewiele  wiadomości o losie  „izolo­wanych” przedostało się przez odrutowane parkany Berezy Kartuskiej, ale i te wystarczyły, by uwaga ogółu zwróciła się w stronę domeny wojewody Kostka-Biemackiego.  Dzienny  koszt  wyżywie­nia. wynoszący 28 groszy, sprawa więź­nia Nr. 18, jego pobytu w szpitalu w Kobryniu i. t. d., ilustrowały dokładnie wa­runki życia w obozie.

Obecnie, po  wypuszczeniu części więźniów z Berezy, możemy podać  kilka szczegółów z życia w tym obozie.

Więźniowie wstawali o godzinie 5-ej rano. W ciągu 15 minut musieli  ubrać się i  –  ustawieni  rzędem – śpiewać „Pierwszą Brygadę”.  Kto nie  śpiewał z dostatecznie dużym zapałem, tego ka­żdorazowo kierowano do grupy pracują­cej w gorszych warunkach, w błocie.

Śpiewanie  „Pierwszej  Brygady” odbywał się również  wieczorem.

Po powrocie  z  roboty  odbywały  się „wykłady”. Jeden z więźniów  musiał głośno czytać „Pisma,  mowy i rozkazy” marsz. Piłsudskiego. Później następował egzamin. Więźniowie opowiadali  treść przeczytanych utworów,  cytowali  waż­niejsze zdania.

Co dwa  tygodnie przyjeżdżał do Berezy woj. Kostek – Biernacki, który wy­głaszał  przemówienia. Zwracał więź­niom uwagę, że jest to ostatnia  próba „poprawienia” ich, że powinni  skorzy­stać z dobrodziejstw Rządu, postępują­cego właśnie w ten sposób. P. wojewoda oświadczał, że pierwsza kara jest ła­godna i ma na celu przekonanie izolo­wanych ich winie. Następnym  razem grozi bowiem sąd i więzienie.

„Robotnik” nr 349 z 27 września 1934 r.

Inne z sekcji 

Tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc. Odyseja rodzaju ludzkiego

  Grzegorz Wojciechowski Bogusław Andrzej Dębek. Europejczycy. Słowianie, seria Początki Ludów, wydawnictwo Bellona, Warszawa 2019 r., s. 295.       Rzadko się zdarza, że książka traktująca o przeszłości i to tej nawet bardzo odległej, opowiada w dużej mierze o przyszłości, tak właśnie jest z książką Bogusława Andrzeja Dębka Europejczycy. Słowianie.  Nie sposób czytając ją nie oddać […]

Działalność Związku Młodzieży Wiejskiej na wrocławskich uczelniach w latach 1968-1973

. Henryk  Bartoszewski . Lata 1968 – 1973 to okres szczególny w historii ZMW na uczelniach wyższych i bardzo dynamiczny w działalności studentów ze środowiska wiejskiego. W roku 1968 wprowadzono dodatkowe punkty przy zdawaniu na uczelnie wyższe dla młodzieży ze środowiska wiejskiego i robotniczego mające na celu wyrównać poziom nauczania ze środowiskiem miejskim. Ta premia […]