Aktualności

List otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

.

List otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

.

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

Przesyłamy uwagi Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej do propozycji przebudowy mediów publicznych w Polsce, w nadziei, że biedą one wykorzystane w toku prac nad nową ustawą medialną. Deklarujemy pomoc i udział w pracach komisji.

Autorem poniższego tekstu jest redaktor MAREK KULIŃSKI, wieloletni dziennikarz TVP, m.in. sekretarz programowy w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym, od wielu kadencji członek naczelnych władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

***

MEDIA PUBLICZNE W RP – kilka uwag na marginesie opracowania „Media obywatelskie – kierunki przebudowy mediów publicznych”.

Opracowanie to przygotowane przez sześciu kompetentnych ekspertów (pp. J. Dworak, St. Jędrzejewski, M. Kaczmarek-Śliwińska, K. Kościński, T. Kowalski, J. Weksler) stanowi rzetelną, merytoryczną podstawę do rozpoczęcia budowy nowego ładu medialnego Polsce.

Zgadzając się z przesłaniami opracowania proponujemy poważnie przyjąć również, te kilka na gorąco sformułowanych, ale dokładnie (przez lata obserwacji) przemyślanych wniosków:

1. Co najważniejsze: W miejsce likwidowanych spółek prawa handlowego Telewizja Polska i Polskie Radio utworzyć jedną, nazwijmy, Instytucję Dobra Publicznego „Polskie Radio i Telewizja”. (PRiTV) Korzyści z takiego zabiegu byłyby wielorakie. Tak programowe, kadrowe, technologiczne (powszechny aktualnie zapis tak dźwięku jak i obrazu w formule cyfrowej), oraz przynoszące ogromną oszczędność kosztów – obecnie niepotrzebnie dublowanych. (Wspólne: administracja, baza lokalowa, sprzętowa, transportowa, socjalna. A co najważniejsze – integracja dziennikarzy, realizatorów i twórców medialnych – bez rozdymania struktur zarządzania).

2. PRiTV winna działać według własnego, oryginalnego statutu określonego w specjalnej ustawie sejmowej i posiadać samodzielność podobną do np. uczelni wyższych lub narodowych instytucji kultury. Podstawowym obowiązkiem PRiTV powinno być powszechne krzewienie oświaty, wiedzy o problemach współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem w nim Polski i Europy, narodowej i światowej kultury oraz zapewnienie dostępu do bieżącej, aktualnej i obiektywnej informacji. Statut PRiTV powinien gwarantować jej niezależność programową od bieżących układów i struktur politycznych, zapewniać finansowanie podstawowej działalności ze środków publicznych w sposób gwarantujący uczciwe i optymalne wykorzystywanie publicznych pieniędzy niezależnie od bieżącej koniunktury politycznej i biznesowej.

3. Wybór władz PRiTV powinien odbywać się w formule otwartego konkursu przeprowadzanego przez specjalną komisję złożoną z kompetentnych fachowców powoływaną każdorazowo przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji( wyraźnie odpartyjnioną) po koniecznej konsultacji z Parlamentem RP oraz gremiami zajmującymi się profesjonalnie mediami (stowarzyszenia i związki dziennikarskie, twórcze, wyższe uczelnie, instytuty badawcze – według uprzednio sporządzonego wykazu). Kandydaci na funkcje kierownicze w PRiTV winni posiadać odpowiednie wykształcenie, zweryfikowane osiągnięcia zawodowe w pracy w mediach, cieszyć się nieposzlakowaną opinią etyczną, a na czas pełnienia funkcji zobowiązać się do rezygnacji z członkostwa w partiach politycznych i organizacjach biznesowych.

4. KRRiTV w celu dokonywania bieżącej oceny jakości, rzetelności i efektów pracy PRiTV powinna powołać specjalistyczny, niezależny zespół badawczy monitorujący zgodność efektów antenowych z założeniami statutowymi zarówno pod kątem wielkości widowni, jak i poziomu satysfakcji z odbioru treści. (Coś na wzór dawnego OBOPiSP, tylko niezależnego od kierownictwa PRiTV.) Jego raporty stanowiłyby podstawę do corocznej oceny pracy instytucji jako całości, przedstawianej w formie publicznej prezentacji. Raport ten powinna zatwierdzać specjalna komisja społeczno-parlamentarna umiejscowiona przy KRRiTV. Zatwierdzenie takie byłoby podstawą do okresowego skwitowania pracy kierownictwa PRiTV.

5. Konferencji Mediów Polskich (Stowarzyszenie) przywrócić uprawnienia do oceny radia i telewizji pod kątem wywiązywania się z obowiązków misyjnych i przestrzegania zasad etycznych (Rada Etyki Mediów). Prace Konferencji skorelować z Radą Prasową (po latach ponownie powołaną przy Premierze RP).

Andrzej Maślankiewicz
Sekretarz Generalny ZG SD RP

.

Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

SDRP za kandydaturą Zuzanny Rudzińskiej – Bluszcz

Prasa umiera. Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany terminu wyborów Prezydenta RP

List otwarty Ilony Łepkowskiej do pana Jarosława Kaczyńskiego

List otwarty ambasadorów w Polsce w sprawie obrony praw osób LGBT

Inne z sekcji 

Listek figowy i genitalia demokracji: Zbliża się „wysyp” więźniów politycznych w III RP

. Grzegorz Wojciechowski . Jak się okazało nie jest prawdą, że afery z udziałem polityków PiS były zamiatane pod dywan. Jak można bowiem schować po dywanem dziesiątki segregatorów akt? Oczywiście, że nie da się tego zrobić w ten sposób. Niedawno okazało się, że szef lubelskiej prokuratury pan Ziarkiewicz, trzymał akta PiSowskich afer w należącym do […]

Dołącz swój głos w proteście przeciw zamordowaniu Aleksjeja Nawalnego

. Przyjaciółki i Przyjaciele! . Aleksiej Nawalny zmarł w rosyjskiej kolonii karnej za kołem podbiegunowym. Najbardziej nieustępliwy przeciwnik Putina został najpierw otruty, później uwięziony, a teraz nie żyje. Nie możemy w tej sprawie milczeć. Niech cały świat odpowie na tę potworność wielką afirmacją nadziei przeciwko tyranii. Podpisz list, który jest hołdem dla Aleksieja Nawalnego.   […]