Biblioteka Lewicy

Po rozstrzelaniu sowieckich generałów.

.

Po rozstrzeleniu sowieckich generałów. Głosy opinii. Co pisze sowiecka „Prawda”? „Psom – psia śmierć!”

.

Rozstrzelanie sowieckich generałów z marsz. Tuchaczewskim na czele wywołało naturalnie głośne echa w całej prasie europejskiej.

My swoją opinię wypowiedzieliśmy w niedzielnym numerze naszego pisma. Przysłuchajmy się teraz opinii innych. Góruje OBURZENIE. Niektórzy naturalnie śpieszą wykorzystać istotnie oburzające fakty celem podparcia swych kombinacji w polityce międzynarodowej lub nawet wewnętrznej.

Zajrzyjmy wpierw do prasy ZAGRANICZNEJ. Zdumienie ogarnęło Europę na widok masowo tępionych wybitnych bolszewików. Np.„SUDNAY TIMES”: „Ci, którzy czytali Tacyta przypomną sobie jakimi były ostatnie lata CESARZA TYBERIUSZA, który po zdławieniu spisku swego najbardziej zaufanego ministra Sejanusa, POPADŁ W PSYCHOPATYCZNY STAN OBAWY O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO.

Teraz zajrzyjmy do prasy francuskiej.

Krwawy bizantynizm średniowiecznych tyranów — pisze D‘Ormesson w prawicowym „FIGARO“ — wykazał światu, że to, co zwykło się nazywać „demokracją sowiecką”, jest po prostu cofnięciem się Rosji do CZASÓW IWANA GROŹNEGO“.

Radykalny „OEUVRE“ pisze w nagłówku, że Stalin „ZABIŁ PRESTIŻ międzynarodowy Związku sowieckiego“. Dziennik zapytuje,co może być wart francusko – sowiecki pakt, jeżeli najwybitniejsi wodzowie armii sowieckiej rozstrzeliwani są za zdradę na rzecz Niemiec? Te same refleksje trapią na pewno rząd Czechosłowacji?

Prawo – radykalna „REPUBLIQUE“ twierdzi, że francuski sztab generalny zajmuje obecnie w stosunku do Moskwy całkowicie różne stanowisko od tego, jakie zajmował dotychczas.

Z socjalistycznej prasy niezmiernie ostry głos potępienia słyszymy ze szpalt „DAILY HERALDA” Bardzo ostro odgradza się od moskiewskich metod ,SOZlAL DEMOKRAT”, organ niemieckich socjalistów w Czechosłowacji itd.

Przechodzimy do prasy polskiej.„DZIENNIK NAR.” naturalnie zastanawia się nad tym, czy wojskowy proces nie jest po prostu rozprawą — z ŻYDAMI? Ci endecy przynajmniej są konsekwentni w swej opętanej mentalności. Poza tym „Dziennik“ powiada, że ten krwawy proces jest wyrazem przejścia ZSRR na stanowisko NACJONALISTYCZNE.

Jednakowoż Otmar w „Gazecie Polskiej” rozbija te antyżydowskie złudzenia. A przy tej sposobności także legendę, że Tuchaczewski zginął jako przedstawiciel kierunku ANTYNIEMIECKIEGO (stąd rzekome „odżydzanie” szczytów armii i partii). Wśród rozstrzelanych znajduje się dokładnie… PÓŁTORA ŻYDA, (Feldman i Jakir, którego matka jest Mołdawianką. Nominacje Mendla Chatajewicza na miejsce Postyszewa, Wołkowicza na miejsce Gołodieda, Bermana na miejsce Mołczanowa (na komisarza spraw wewnętrznych Białorusi) — świadczą, że polityka personalna Stalina DALEKA JEST OD PARAGRAFU. ARYJSKIEGO…

Co do zbliżenia z Niemcami wypada podkreślić, iż właśnie Tuchaczewski był NAJGORĘTSZYM ZWOLENNIKIEM WSPÓŁPRACY CZERWONEJ ARMII Z REICHSWEHRĄ i współpracę tę kontynuował, aż do jesieni 1934 r., podczas gdy rapalska przyjaźń ustała de facto natychmiast po objęciu władzy przez kanclerza Hitlera.

POLSKA ZBROJNA” również podkreśla progermańskość Tuchaczewskiego. Przestrzega jednak przed przecenianiem znaczenia nowego wstrząsu dla wewnętrznych stosunków z ZSRR .Konserwatywny „CZAS” wyraża powszechne zdziwienie, że najwybitniejsi generałowie sowieccy mogli okazać się —- SZPIEGAMI !…

Więc istnieje w Europie kraj, w którym najwybitniejsi generałowie SŁUŻĄ OBCEMU WYWIADOWI? A jeśli nie są oni zdrajcami,ani szpiegami, to czyż jest dla Europejczyka do pomyślenia, aby ludzi tych, którzy od lat stali na świeczniku, rozstrzeliwano dla mizernych rozgrywek politycznych?

A jeśli są szpiegami i zdrajcami,to czyż może nadal panować reżim przez nich stworzony, przez nich prowadzony

A BK w „KUR. WARSZ. wskazuje na to, że te wszystkie opłakane skutki są związane z systemem TOTALNYM .

JEST TO FATALIZM ROZWINIĘTEGO DO ABSURDU SYSTEMU TOTALNEGO, od którego nie masz ucieczki.

W jeden łańcuch związane jest wszystko: biały carat i czerwony absolutyzm, cała historia narodu, WYCHOWYWANEGO PRZEZ DESPOTÓW w atmosferze wiecznego niewolnictwa.

To już wszystkie ważniejsze głosy polskiej prasy. Co prawda jeszcze rozlega się paskudny głosik „MAŁEGO”, który chce doczepić do moskiewskich stosunków — PPS (!). Ale tych bezczelnych bzdurstw cytować nic potrzebujemy.

A na zakończenie bierzemy do ręki (ostatni głos — oskarżyciela) moskiewską „PRAWDĘ”…

Właśnie nadeszła, z11 czerwca. Wstępny art. pt. „Kryzys cudzoziemskiego burżuazyjnego wywiadu“. SAME WYMYŚLANIA pod adresem oskarżonych. Czytamy: NAJEMNICY PEWNEGO CUDZOZIEMSKIEGO PAŃSTWA ,NAJPODLEJSI ZDRAJCY OJCZYZNY, OTRZYMALI ZADANIE OD SWYCH PANÓW – WSZELKIMI SPOSOBAMI PODERWAĆ SIŁĘ CZERWONEJ ARMII”.– itd. A potem : „TUCHACZEWSKI, JAKIR i INNI — OTO TRZYKROĆ GODNE POGARDY NIENAWISTNE IMIONA UCZESTNIKÓW TEGO SZPIEGOWSKIEGO CENTRUM FASZYSTOWSKICH WYWIADOWCÓW”… „OŚMIU BYŁO SZPIEGÓW”... A protesty zachodniej prasy to „WRZASK Z POWODU STRACONYCH SZPIEGÓW „. —„ DLA WYWIADOWCÓW KAPITALISTYCZNEGO ŚWIATA NIE BĘDZIE LITOŚCI”. „HYDRA SZPIEGOSTWA MA WIELE GŁÓW, ALE TE GŁOWY ODRĄBIEMY!” „SOWIECKI WYWIAD Z JEŻOWEM NA CZELE PO KAŻE DO CZEGO JEST ZDOLNY!”

W ostatniej chwili otrzymujemy numer sowieckiej „Prawdy” z soboty 12 b. m. Prawie cały numer jest poświęcony wyrokowi.

Cała masa rezolucyj poszczególnych fabryk p. t. „Zdusić gadziny!”, „Psom – psia śmierć!”, „Żadnej litości dla zdrajców ojczyzny!”, „Śmierć zdrajcom kraju”, i. t. p.

Wstępny artykuł zatytułowany: „Za szpiegostwo i zdradę oj­czyzny — rozstrzelanie!” Czytamy w tym artykule: „Ostry miecz sądu spadł na głowy podłej wojskowo-szpiegowskiej bandy. Łącznie z najohydniejszą gadziną Gamarnikiem, który zakończył życie samobójstwem, aby uciec od zdemaskowania i sądu, — tych 8 szpiegów popełniło najcięższe zbrodnie, jakie tylko sobie można wyobrazić. Jak judasze, za faszystowskie srebrniki sprzedali się wrogowi…” A w innym miejscu czytamy: „Wielkie nadzieje wiązali kierownicy jednego z obcych państw z obecnie zniszczoną wojskową grupką, która handlowała krwią dziesiątków tysięcy „czerwono-armiejców”.

W tym duchu jest utrzymany cały artykuł, wygrażający „Goebbelsom”. Artykuł woła: „Psom — psia śmierć!” W tymże numerze znajdujemy kilka wierszy (!) pióra Demiana Biednyja i Bezimieńskiego. Ten ostatni w swoim „wierszu” żąda rozstrzelania „szpiegów”. Jedna z cytowanych powyżej rezolucji podkreśla zasługi naczelnika GPU Jeżowa i nosi tytuł: „Robotnicze podziękowania pracownikom GPU i Jeżowowi”.

Robotnik” nr 174 z 1937 r.

.

Poważna sytuacja w ZSRR. Kwiat Armii Czerwonej oskarżony o szpiegostwo

Stalin czy Trocki? Walki w obozie komunistycznym. Czym jest ZSRR? Stanowisko IV Międzynarodówki

 

Inne z sekcji 

Europa powojenna

. Feliks Gross . Prezentujemy niezwykle interesujący artykuł Feliksa Grossa o powojennej wizji Europy. Analizy i poglądy autora należy niewątpliwie uznać za niezwykle trafne. Można doszukać się w jego artykule zwiastunów idei wspólnej Europy. Feliks Gross urodził się w Krakowie w roku 1906, jego ojcem był Adolf Gross, poseł do parlamentu austriackiego z zawodu ceniony […]

Z Pobytu II Brygady w Rosji

. Kazimierz Pużak . Spośród wydarzeń, które przed dwudziestu laty poprzedziły powstanie Niepodległego Państwa polskiego, przejście II Brygady Legionów Józefa Hallera pod Rarańczą i jej marsz w kierunku Ukrainy, należą niewątpliwie do najważniejszych i poniekąd przełomowych. Albowiem należy pamiętać, że decyzja II Brygady przerwania się z bronią w ręku przez pierścień otaczających ją wojsk austriackich wypadła w chwili, gdy Niemcy stanęły […]