Artykuły

„Pokolenia” po IX Krajowym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

.

Pokolenia” po IX Krajowym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

.

         20.01.2024 roku w Warszawie, odbyła się druga część IX Krajowego Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia”. Przypomnę, że pierwsza część odbyła się 8.07.2023 roku w Łodzi. Wówczas skupiliśmy się głównie na poprawkach w naszym statucie, które uwzględniły realia w jakich żyjemy dzisiaj. Poprawki przedstawił Krzysztof Kubik – Przewodniczący Komisji Statutowej.

 Po zakończeniu prac nad statutem głos zabrał Przewodniczący Krajowej Rady Stowarzyszenia „Pokolenia” Marek Klimczak. Ze względów osobistych, złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego. Wszystkie obowiązki spadły na pierwszego wiceprzewodniczącego Krzysztofa Janika i pozostałych wiceprzewodniczących.

         Druga część Walnego Zgromadzenia odbyła się przy frekwencji  wynoszącej 75%. Nasz, Dolnośląski Oddział „Pokoleń”, reprezentowała grupa 6 delegatów: Bożena Bamwenda, Zbigniew Gapiński, Józef Misztal, Eugeniusz Opyd, Krzysztof Suty i Krzysztof Śmiszek.

         Ważnym wydarzeniem tego zgromadzenia było wręczenie honorowych odznaczeń stowarzyszeniowych Victoria wybitnym i zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.          Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za wydłużoną, z powodu COVID-19, kadencję 2026-2023 oraz projekt programu kierunków działania Stowarzyszenia na lata 2024-2028 przedstawił wiceprzewodniczący Krzysztof Janik. W swoim wystąpieniu zaznaczył trzy najważniejsze zadania, przed którymi stoimy.

 * Pierwsza kwestia to ideowa tożsamość naszego Stowarzyszenia – organizowanie konferencji popularno naukowych, publikacja opracowań dotyczących sfer aktywności ruchu młodzieżowego XX i XXI wieku, organizowanie obchodów bliskich naszemu ideowemu przesłaniu, z gruntu lewicowych, a związanych z lokalnymi i regionalnymi postaciami i wydarzeniami, uczczenie pamięci o zmarłych członkach i działaczach  lewicowego ruchu młodzieżowego.

* Po drugie – polityczna aktywność  Stowarzyszenia i jego członków – Stowarzyszenie apeluje do swoich członków i sympatyków, aby jak najpełniej zaangażowali się w kampanie zarówno jako kandydaci, jak i wolontariusze. Przed nami wybory samorządowe w kwietniu ‘24, do Parlamentu Europejskiego w czerwcu br. i wybory prezydenckie

* Trzecia sprawa to rozwój organizacyjny Stowarzyszenia – rzeczą niezwykle pilną jest wzmocnienie ogniw Stowarzyszenia w województwach, w których ich nie ma lub działają niesystematycznie. Proponujemy również do organizowania raz do roku ogólnopolskich spotkań aktywu Stowarzyszenia każdorazowo w innym województwie.

W sprawie wspomnianego tu programu została podjęta uchwała przegłosowana jednogłośnie. Zostały również przegłosowane zmiany w statucie bez sprzeciwu i bez głosów wstrzymujących się.

         W dalszej części zgromadzenia zostało udzielone absolutorium ustępującym władzom i nastąpił wybór nowej Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”. Z Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Pokolenia” do rady weszły trzy osoby: Bożena Bamwenda, Zbigniew Gapiński i Krzysztof Śmiszek. Została również powołana nowa Krajowa Komisja Rewizyjna.

         W przerwie zebrała się Rada Krajowa by ukonstytuować się. Przewodniczącym Został Arkadiusz Iwaniak – Arek ma 50 lat. Był członkiem Socjaldemokracji RP, potem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wieloletnim radnym,  posłem na Sejm,  a jest nadal wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy, szefem jej mazowieckich struktur. Należy do tych członków kierownictwa partii, którzy utożsamiają się z naszymi celami i ideałami, dla których „Pokolenia” to ważny partner ideowy i polityczny. Poza tym jest człowiekiem opanowanym i spokojnym, decyzje podejmuje rozważnie, a w działaniu jest konsekwentny. A przede wszystkim umie słuchać ludzi. Warto zaznaczyć, że znajduje się On w ścisłej rezerwie kadrowej kierownictwa obecnego rządu, ale ma świadomość, że niezależnie od tej perspektywy, kierowaniu „Pokoleniami” trzeba będzie poświęcić dużo czasu. Kwestia wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i Zarządu zostanie rozstrzygnięta podczas pierwszego posiedzenia Rady Krajowej. Musimy dać szansę nowemu Przewodniczącemu na dobranie sobie ścisłej gruby współpracowników. Zanim zostanie zwołane posiedzenie Rady Krajowej Przewodniczący odwiedzi każde województwo by lepiej nas poznać.

Delegaci Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Pokolenia”

.

IX WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA POKOLENIA

„Pokolenia” wybrały nowe władze

Stanowisko Stowarzyszenia „Pokolenia” w sprawie pomnika tzw. „Żołnierzy Niezłomnych” we Wrocławiu

Ogólnopolska Konferencja Historyczna Stowarzyszenia „Pokolenia”. Wrocław 17.11.2018

Obchody 40-lecia ZSMP we Wrocławiu – 21. 01. 2017 r.

Historia Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

Inne z sekcji 

Wrocław z uśmiechem i na wesoło

. Stanisław Dziuba Wieloletni wrocławski przewodnik . .Po Polsce krąży wiele anegdot i dowcipów o Wąchocku, a nawet o Ciechocinku, Warszawie, czy Zakopanem. Śmieją się z siebie nawzajem: ,,hanysy” z Górnego Śląska i „gorole” z Zagłębia. Ale jakoś tak się utarło, że o Wrocławiu anegdot nie ma. Spróbujemy podważyć, a może uda się nam nawet […]

Z kroniki pan…IG nr 64: Sezon egzaminów

. Małgorzata Garbacz .   Zakwitły kasztany. Wcześniej niż co roku. Matura – jednak w stałym terminie, już nie tortura. Spośród 350 tysięcy wszystkich tegorocznych maturzystów blady strach padł na mało którego. – Się zda – twierdzą. Tu powiedzenie: „Nie matura ale władza wszystkie braki wynagradza”. Mają intuicję czy wiedzę? O tę odpowiedź łatwiej u […]