Historia

Sympozjum o Korei w Centrum Weterana

 

.

Na łamach naszego portalu publikujemy dwa teksty o udziale polskich dziennikarzy w misji w Korei, są to wspomnienia red. Michała Żywienia oraz red. Stanisława Łapety.

W dniu 18 listopada 2019 r. w Centrum Weterana odbyło się Sympozjum poświęcone udziałowi Polaków w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (KNPN) w Korei.
Rozpoczęło się ono od symbolicznego oddania hołdu Polakom, którzy oddali życie dla pokoju w tym trzem oficerom, którzy zginęli 7 listopada 1955 r. w katastrofie lotniczej w Korei. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.

 

Czytaj dalej

.

Wrocławscy dziennikarze w międzynarodowych misjach pokojowych ONZ. Korea 1954-1955

Wrocławscy dziennikarze w pokojowych misjach ONZ. Panmundżon 1954-1955.

Kim Ir Sen o rewolucji koreańskiej

Bitwa morska pod Navarino 1827

.

Polecamy też artykuł o dolnośląskim kole Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Inne z sekcji 

Bohater getta – kawaler Virtuti Militari

. Lucjan Blit . „Wódz Naczelny nadał 18 lutego 1944 roku pośmiertnie srebrny Krzyż Virtuti Militari inż. Michałowi Klepfiszowi z Warszawy”. Ten krzyż nie zawiśnie na jego grobie. Grób ten pozostanie nieznany, jak prawie wszystkie groby żołnierzy wielkiej Armii Podziemnej w Kraju. Dziwnie, jak sława szła za młodym Michałem. A on sam był zaprzeczeniem wszelkiej za nią pogoni. […]

Biblioteka Lewicy: Uwagi o komunizmie

. „Przedświt” marzec 1919 Mieczysław Niedziałkowski .   Maurycy Barres powiedział, że socjaliści należą do ludzi bardzo konserwatywnych pod względem duchowym. W aforyzmie tym jest dużo prawdy, jeżeli idzie o kraje Europy Wschodniej. Rosyjska socjalna demokracja nie zdobyła się przez lat dwadzieścia swego istnienia na żadną myśl samodzielną, na żadną inicjatywę twórczą. Plechanow, Akselrod, Martow […]