Artykuły

Wiersze Jana Zacharskiego: „Ojciec narodu”

.

Jan Zacharski

.

Choć u pełnej władzy znajdując się steru,
Postanowił na chwilę wpaść do Belwederu.
Uhonorował rządzącą elitę,
Jego wizyta jest dla niej zaszczytem.
Długich oczekiwań ominął udrękę,
Postanowił elicie pójść dzisiaj na rękę.
Kierując się wielką wspaniałomyślnością,
Zaszczycił Belweder swoja obecnością.
On uosabia władzę i zawsze ma rację,
Wpadł na chwilę po swoją własną nominację.
On dla współczesnych bardzo wiele znaczy,
On na wicepremiera sam siebie wyznaczył.
Koordynując przeróżne dziedziny,
Wicepremierem on stał się jedynym.
Umiłowanie ojczyzny deklarując szczere,
Wicepremierów było dotąd czterech.
Kiedy się doczekali ważnej próby chwili,
Swoją rezygnację natychmiast złożyli.
Ta nowa sytuacja znalazła uznanie,
Jest jeden wicepremier i tak już zostanie.
On uczynił też zaszczyt narodowej fladze,
Bo on dzisiaj sprawuje w kraju pełną władzę.
Słowo wicepremier wymaga zbadania,
Wice to on opowiada na swoich spotkaniach,
Bo inna definicja jest teraz prawdziwa,
On dzisiaj nadpremierem winien się nazywać.
Przed epokowym dziś stanął momentem,
Bo on rządzi wszystkimi, także prezydentem.
Uznać także należy, że możliwe całkiem,
Że rządzi także i sejmu marszałkiem.
Choć szeregowy poseł, to przyznacie sami,
Że rządzi także swoimi posłami.
Z tego się wyłania wniosek bardzo smutny,
Że jest z Kaczyńskiego władca absolutny,
I można rychło uznać, że z tego powodu,
Jedyny wicepremier jest ojcem narodu.
Chociaż jego wielkość jest chwaloną cnotą,
Ja przy takim ojcu czuję się sierotą.

Jan ZACHARSKI 08.07.2023r.

.

Wiersze Jana Zacharskiego: „Kochani emeryci”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Niedorzecznik rządu”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Wątpliwa kariera”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Druga wojna”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Biją”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Tłuste koty”

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]