Artykuły

Car rosyjski Mikołaj I w Karpnikach

.

Grzegorz Wojciechowski

.

Karkonosze były miejscem częstych odwiedzin królów pruskich i ich rodzin.

To właśnie w Mysłakowicach znajdowała się jedna z królewskich rezydencji, ale zanim król pruski Fryderyk Wilhelm III nabył pałac mysłakowicki, miejscem przyjazdu koronowanych głów były Karpniki. Już w roku 1800 przybył tu król Fryderyk Wilhelm III, para królewska weszła wówczas na Śnieżkę oraz odwiedziła ruiny chojnickiego zamku, zatrzymywano się wówczas w pałacu w Karpnikach, który należał do księcia Wilhelma młodszego brata króla Prus.

.

Karpniki około 1830 r.

.

W roku 1817 królewska córka Charlotte Hohenzollern, została wydana za mąż za syna cara Pawła I Mikołaja, który w roku 1826 został cesarzem Imperium Rosyjskiego. Po przejściu na prawosławie zmieniono jej nazwisko i odtąd nazywała się Aleksandra Fiodorowna Romanow.

.

Charlotte Hohenzollern jako Aleksandra Fiedorowna Romanow

.

Nowa carowa Rosji upodobała sobie, Karkonosze, z których stosunkowa blisko było do Berlina,a za miejsce swojego pobytu pałac swojego wuja w Karpnikach, jako miejsce do spotkań z rodziną, była tam wielokrotnie ze swoimi dziećmi, miedzy innymi w latach: 1824, 1835, 1838 i 1840. W roku 1838, przybył do Karpnik wraz z małżonką również i sam car Mikołaj I, który bawił wcześniej z wizytą w krajach niemieckich, między innymi w stolicy Saksonii Dreźnie.

W czasie tej podróży car nie zaniedbywał swoich obowiązków jako monarchy, nawet w okresie prywatnych odwiedzin w Karkonoszach. W czasie pobytu w Karpnikach wydał kilka aktów prawnych, były nimi: „Manifest o poborze rekrutów z guberni północnych” oraz dwa carskie ukazy do Senatu i do Ministra Wojny, które były aktami wykonawczymi do wspomnianego manifestu.

.

Car Mikołaj I Romanow.

.

Dokumenty te zostały podpisane w następujący sposób :

Dan w Fischbach w Szlązku, w dniu 2 ( 14 lipca przyp. G. Wojciechowski ) Lipca, lata od N.P. tysiąc osiemset trzydziestego ósmego, panowania Naszego trzynastego.

Własną J. C. Mości ręką podpisano: MIKOŁAJ.

W ten to właśnie sposób Karpniki stały się przez moment niejako stolicą Imperium Rosyjskieg.

.

Opowieści Grzegorza Wojciechowskiego: Latający „Rübezahl”

Wielka ucieczka z Festung Breslau

Henryka Worcella kłodzkie lata

Wiosna Ludów na Dolnym Śląsku. Masakra w Świdnicy

Nowe książki: Grzegorz Wojciechowski – „Sekrety ziemi kłodzkiej|”.

Opowieści Grzegorza Wojciechowskiego: Lawina w Białym Jarze – 20 marca 1968 roku

Inne z sekcji 

Berlinerschloss – dawnych Prus chwała. Historia na nowo odczytana

Wojciech W. Zaborowski   Betonowy kloc nad Szprewą w centrum Berlina w niczym jeszcze nie przypomina ani dawnej stylowej bryły cesarsko-królewskiego zamku zaprojektowanego przez mistrza barokowej architektury berlińskiej Andreasa Schlütera (1659–1714), ani wizji współczesnych architektów, którzy podjęli się rekonstrukcji obiektu (Biuro Architektoniczne Franco Stella z Vicenzy we Włoszech). Rzadko też któremu z przechodniów ów surowy […]

15 maja 2024r – V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski. Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków […]